Kuva Aron koulusta

Aron koulu

Koulumme toiminta-ajatus:

1. Tietojen ja taitojen oppiminen
2. Omien vahvuuksien löytäminen
3. Toisen kunnioittaminen
4. Sosiaaliset taidot
5. Elämänhallintataidot
6. Taito oppia sekä taito etsiä ja muokata tietoa
7. Toisista välittäminen
8. Yhdessä tekeminen
9. Turvallisuus

Koulussamme on 151 oppilasta, 8 luokanopettajaa, erityisopettaja ja 5 koulunkäyntiohjaajaa. Esikoululaisia on 18 ja heidän opettajanaan toimii Jaana Ketola. Aamu- ja iltapäivätoiminta toimii esikoulun kanssa samoissa tiloissa. Ohjaajina toimivat Jutta Kiviluoma ja Mira Mettälä. Ekaluokkalaisia on tänä syksynä 17. Valmistavassa opetuksessa käydään koulua pienessä ryhmässä ja opetellaan suomen kieltä. Tässä ryhmässä on 12 oppilasta. Koulussa on myös pienryhmä, jossa opiskellaan vahvemman tuen voimin. 

 

Henkilökunta

Rehtori

Susanna Väre  040-738 8860

Opettajat

1.lk Hanna-Leena Rinne

2.lk Anssi Kulmala

3.lk Tarja Yli-Heikkuri

4.lk Minna Salmela

5.lk Kristiina Peltonen

6.lk Jyri Rinne

Heli Samppala erityisopettaja

Riitta Saaristo valmistava opetus

Jaana Ketola  esiopettaja

Muu henkilökunta

Susanna Kellosalmi koulukuraattori  040-575 7556

Kirsi Grönstand koulukuraattori  040-184 2643

Helena Viitanen keittiön emäntä

Arja Kalakoski keittiön emäntä

Tanja Vainionpää keittiöapulainen /tilahuoltaja

Eija Koskela tilahuoltaja

Eija Äijö  terveydenhoitaja  040-537 6539

Koulunkäyntiohjaajat

Mira Mettälä 

Maria Nieminen 

Jutta Kiviluoma 

Anna-Liisa Loukko

Olha Martyniuk