Kuva Aron koulusta

Aron koulu

Koulumme toiminta-ajatus:

1. Tietojen ja taitojen oppiminen
2. Omien vahvuuksien löytäminen
3. Toisen kunnioittaminen
4. Sosiaaliset taidot
5. Elämänhallintataidot
6. Taito oppia sekä taito etsiä ja muokata tietoa
7. Toisista välittäminen
8. Yhdessä tekeminen
9. Turvallisuus

Koulussamme on 147 oppilasta, 7 luokanopettajaa, erityisopettaja ja 3 koulunkäyntiohjaajaa. Ekaluokkalaisia on tänä lukuvuonna 20.

Esikoululaisia on 22 ja heidän opettajanaan on Jaana Ketola ja ohjaajana Jutta Kiviluoma.

Aamu- ja iltapäivätoiminta toimii esikoulun kanssa samoissa tiloissa. Ohjaajina toimivat Jutta Kiviluoma, Mira Mettälä ja Maria Nieminen.

Henkilökunta

Rehtori

Susanna Väre  040-7388860

Opettajat

1.lk Minnamari Rissanen

2.lk Essi Simberg

3.lk Hanna-Leena Rinne

4.lk Hanna-Lotta Taira-Sippola

5.lk Jyri Rinne  

6.lk Kristiina Peltonen

Heli Samppala erityisopettaja

Riitta Saaristo valmistava opetus

Jaana Ketola  esiopettaja

Muu henkilökunta

Susanna Kellosalmi koulukuraattori puh. 040-5757 556

Helena Viitanen keittiön emäntä

Arja Kalakoski keittiön emäntä

Tanja Vainionpää keittiöapulainen /tilahuoltaja

Eija Koskela tilahuoltaja

Eija Äijö  terveydenhoitaja  040-5376539

Koulunkäyntiohjaajat

Mira Mettälä 

Maria Nieminen 

Jutta Kiviluoma 

Daniel Kuja-Kyyny