Kuva Aron koulusta

Aron koulu

Koulumme toiminta-ajatus:

1. Tietojen ja taitojen oppiminen
2. Omien vahvuuksien löytäminen
3. Toisen kunnioittaminen
4. Sosiaaliset taidot
5. Elämänhallintataidot
6. Taito oppia sekä taito etsiä ja muokata tietoa
7. Toisista välittäminen
8. Yhdessä tekeminen
9. Turvallisuus

Koulussamme on 151 oppilasta, 8 luokanopettajaa, erityisopettaja ja kuusi koulunkäyntiohjaajaa. Esikoululaisia on 13.  Aamu- ja iltapäivätoiminta toimii esikoulun kanssa samoissa tiloissa. Ohjaajina apip:ssä toimivat koulumme koulunkäyntiohjaajat. Valmistavassa opetuksessa, eli valmo-luokassa käydään koulua pääasiassa omassa ryhmässä ja opetellaan suomen kieltä, mutta lukujärjestykseen kuuluu myös yhteisiä tunteja perusopetusryhmien kanssa. Tässä ryhmässä on 17 oppilasta. Lisäksi koulumme 14 muuta oppilasta opiskelee myös S2-kieltä. Koulussa on lisäksi pienryhmä, jossa opiskellaan vahvemman tuen voimin. 

Henkilökunta

Vs. rehtori

Mari Knuuttila  040 738 8860

Opettajat

1.lk Päivi Metsänranta
2.lk Hanna-Leena Rinne
3.lk Minnamari Rissanen
4.lk Hanna-Lotta Taira-Sippola
5.lk Jyri Rinne
6.lk Kristiina Peltonen

Heli Samppala laaja-alainen erityisopettaja
Riitta Saaristo valmistava opetus
Jaana Ketola  esiopettaja
Maria Nieminen pienryhmä

Muu henkilökunta

Kirsi Grönstand koulukuraattori  040 184 2643
Helena Viitanen keittiön emäntä
Sari Pantti keittiön emäntä
Tanja Vainionpää tilahuoltaja
Sari Kuusisto keittiö/tilahuoltaja
Mira Heikkilä terveydenhoitaja 040 386 4632

Koulunkäynninohjaajat

Mira Mettälä
Jutta Kiviluoma
Nea Rinta-Könnö
Desislava Marinova
Olha Martyniuk
Laura Kangasniemi