Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Kehityksen ja oppimisen tuki

Jokainen lapsi voi joskus tarvita tukea kehityksensä eri vaiheissa, niin fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän, puheenkehityksen tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla.

Tuen järjestämisen periaatteet Kauhajoella:

  • lapsen tuen tarpeen mahdollisimman aikainen tunnistaminen ja arviointi
  • tukikeinojen miettiminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi siinä varhaiskasvatuspaikassa, jossa lapsi on hoidossa
  • moniammatillinen yhteistyö perheiden, kasvattajien sekä eri yhteistyötahojen kanssa
  • käytössä kolmiportaisen tuen malli

Kolmiportaisen tuen -malli

Kauhajoella on käytössä kolmiportaisen tuen malli, joka mahdollistaa jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja kouluun. Kolmiportaisen tuen avulla lapsen tuen tarvetta ja tukitoimia suunnitellaan ja arvioidaan yhteistyössä kasvattajien ja vanhempien kanssa säännöllisesti.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veot) toimivat varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijoina ja vastaavat tuen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä.

Jokaisella veolla on oma vastuu- ja toiminta-alueensa.