Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Yksityinen varhaiskasvatus

Kauhajoen kaupungissa on käytössä yksityisen varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli. Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Perheen tulee irtisanoa Kelan maksama kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki, kun he siirtyvät palveluseteliasiakkaiksi.

Palveluseteli voidaan myöntää Kauhajoen kaupungissa asuvan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoitajalla, joka on hyväksytty palvelusetelituottajaksi.

Palvelusetelitoimintaa säätelee Palvelusetelin sääntökirja, joka on laadittu kaupungin, palvelun tuottajan ja asiakkaan ohjeeksi. Sääntökirjassa määritellään mm.

 • palveluntuottamisen lainsäädäntöön liittyviä asioita
 • palveluseteliasiakkuus
 • palvelusetelin arvon määräytyminen
 • palvelun sisältö ja laadunhallinta
 • palveluntuottajan ja kunnan velvoitteet
 • sääntökirjan noudattamisen valvonta
 • ne edellytykset, jolla palvelun tuottaja voidaan hyväksyä palvelusetelin piiriin.

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan sähköisellä hakemuksella, kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan varhaiskasvatuspaikasta yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoitajalla. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.

 • Asiakas hakee varhaiskasvatuspaikkaa haluamaltaan yksityiseltä palvelusetelituottajalta.
 • Asiakas tekee palvelusetelihakemuksen sähköisellä hakemuksella.
 • Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta palvelusetelihakemuksella. Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa.
 • Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.
 • Kaupunki tekee palvelusetelistä päätöksen.

Palvelusetelin irtisanominen

Palveluseteli irtisanotaan varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa. Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa myös palveluntuottajalle.

Palvelusetelin arvon määräytyminen

Varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palvelusetelin arvo perustuu kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemään päätökseen palvelusetelin enimmäisarvosta sekä palvelun tuottajan hintaan ja kunnalliseen varhaiskasvatusmaksuun. Palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään perheen tuloihin ja hoidon tarpeeseen perustuva kunnallisen varhaiskasvatusmaksun suuruus, josta syntyy asiakaskohtainen palvelusetelin arvo. Perhe maksaa varhaiskasvatusmaksun suuruisen osuuden palveluntuottajlle omavastuuosuutena.

Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2020 alkaen (Kasvatus- ja opetuslautakunta 4.3.2020 § 13)

Päiväkotihoito

– alle 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin enimmäisarvo on 1228 e/kokopäivähoitopaikka/lapsi/kk
– 3-6 -vuotiaan lapsen palvelusetelin enimmäisarvo on 882 e/kokopäivähoitopaikka/lapsi/kk

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoidossa palvelusetelin suurin arvo on sama lapsen iästä riippumatta, arvo on 844 e.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa palvelusetelin suurin arvo on sama lapsen iästä riippumatta, arvo on 687 e.

 

Yksityiset palvelun tuottajat:

Kauhajoen seurakunta

Päiväkoti Linnunpesä