Tupakantumppeja lasiastiassa

Tupakka- ja nikotiinivalmisteet

Tupakka

Tupakkalainsäädännön tavoitteena on suojata ihmisiä passiiviselta tupakoinnilta, vähentää tupakointia sekä ehkäistä nuorten tupakoinnin aloittamista.

Uusi tupakkalaki tuli voimaan 15.8.2016. Lain keskeisiä muutoksia ovat, mm.

  • Taloyhtiöillä on mahdollisuus hakea kunnalta tupakointikieltoa parvekkeille ja muille ulkoalueilla, kuten terasseille.
  • Nikotiininesteiden myynti on luvanvaraista.
  • Sähkösavukkeita koskevat samat säädökset kuin tupakkatuotteita.
  • Tupakanmyyntipaikkojen vuosittaiset valvontamaksut muuttuvat.

Ympäristöterveystarkastaja valvoo tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista alueellaan. Valvonnan keskeisiä tehtäviä ovat mm. myyntipaikkojen ja myynnin valvonta, tupakointikieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonta koulujen, päiväkotien ja laitosten sisä- ja ulkoalueilla sekä yleisien tilaisuuksien valvonta (musiikkitapahtumat, urheilutapahtumat yms.). Valvontaa suoritetaan pääasiassa muun valvonnan yhteydessä. Tarkastajan tehtäviin kuuluvat myös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien käsittely.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan hakeminen

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista toimintaa. Lupa toimintaan haetaan myyntipaikan sijaintikunnan ympäristöterveystarkastajalta. Myös toiminnan lopettamisesta, yhteystietojen muuttumisesta yms. tulee ilmoittaa ympäristöterveysvalvontaan.

Tupakan vähittäismyyntilupa haetaan sähköisesti Valviran verkkosivujen kautta. Sivuilta löytyvät ohjeet hakumenettelyistä ja liitteistä sekä omavalvontasuunnitelman laatimisesta.

Myyntilupien (tupakka sekä nikotiininesteet) käsittely on maksullista. Myös vuosittaisesta valvonnasta peritään valvontamaksu.

Nikotiinivalmisteet

Nikotiinikorvausvalmisteita saa myydä lääkelain muutoksen myötä 1.2.2006 alkaen myös kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa. Myyntiä varten tulee kuitenkin hakea lupa, joka haetaan myyntipaikan sijaintikunnan ympäristöterveystarkastajalta lomakkeella.

Mikäli vähittäismyyntiluvan saaneen toimijan tiedot muuttuvat tai hän lopettaa myynnin tulee hänen ilmoittaa siitä ympäristöterveysvalvontaan.

Myyntiluvan käsittely on maksullista. Myös vuosittaisesta valvonnasta peritään valvontamaksu.