Betoniseinää töhritty graffiteilla.

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö on nuorten tarpeista lähtevää kohdennettua ja sosiaalista nuorisotyötä. Työ voi olla luonteeltaan ennaltaehkäisevää tai korjaavaa. Erityisnuorisotyötä tehdään koululuokissa ja pienryhmissä sekä muualla, missä nuoret liikkuvat. Erityisnuorisotyöntekijä voi toimia myös yksittäisen nuoren tukena tarvittaessa.

Erityisnuorisotyössä tehdään moniammatillista yhteistyötä mm. koulujen, sosiaalipalveluiden ja päihdehuollon kanssa.

Erityisnuorisotyöntekijä nuoren tukena

Erityisnuorisotyöntekijä voi toimia yksittäisen nuoren tukena nuoren elämään liittyvissä asioissa. Tällaisia voivat olla mm. itsetuntoon, elämänhallintaan, itsenäistymiseen, sosiaalisiin suhteisiin tai vaikka kesätyön hakemiseen liittyvät asiat. Erityisnuorisotyöntekijän kanssa voi pohtia myös päihteiden käyttöä, pelaamista, vapaa-aikaa ja haasteita koulussa tai kotona.

Erityisnuorisotyöntekijän tuki on aina nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja erityisnuorisotyöntekijä on vaitiolovelvollinen. Tapaamiset sovitaan yhdessä nuoren kanssa koululle, nuorisotalon toimistolle tai muualle tarpeen mukaan. Erityisnuorisotyöntekijä voi lähteä nuoren tueksi myös harrastuksiin ja hoitamaan tai selvittämään asioita.

Nuori tai huoltajat voivat itse ottaa yhteyttä tai nuori voi ohjautua yksilötyöhön muiden palveluiden kautta. Erityisnuorisotyöntekijän tavoittaa myös yläkoulun wilman kautta ja toimisto sijaitsee nuorisotalo Räimiskän alakerrassa.