Lapsi kirjoittaa.

Kehumme ja kannustamme, huolehdimme ja hoidamme

Kauhajoella on hyvä kasvaa, sillä täällä ei kehuja ja kannustusta säästellä. Meille on sydämen asia, että lapset saavat rauhallisen, turvallisen ja tuetun lapsuuden ja nuoruuden aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin asti.

Kasvatus ja opetus

Kauhajoen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden tehtävänä on tuottaa vahvat ja kattavat lapsilähtöiset varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetus- sekä lukiopalvelut.

Kauhajoella varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmiksissä, perhepäivähoidossa sekä palvelusetelillä yksityisessä päiväkodissa. Lakisääteisen varhaiskavatuksen lisäksi Kauhajoella tarjotaan avointa varhaiskasvatusta Perhetupa Soffassa ja varhaiskasvatuskerhoissa.

Kauhajoella annetaan perusasteen opetusta 0 – 6  -luokkien oppilaille 7 toimipisteessä sekä 7 – 9  -luokkien oppilaille Kauhajoen Yhteiskoulussa. Lukio-opetusta annetaan Kauhajoen Lukiossa.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden toimintaa johtaa kasvatus- ja opetuslautakunta, jonka toimialana on kasvatuksen ja opetuksen toimialan hallinto, varhaiskasvatus, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus. Toimialana on lisäksi 2. asteen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen kehitys ja suunta.

Lautakunnan alaisena on kasvatus- ja opetuslautakunnan jaosto, jonka tehtävänä on erottaa oppilas peruskoulusta tai opiskelija lukiosta määräajaksi sekä tarvittaessa päättää määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana sekä täytäntöönpanon aloittamisen ajankohdasta sekä muut hallinnollista pakkoa edellyttävät päätökset.

Kasvatus- ja opetuspalvelujen toimisto
Kauhajoen kaupungintalo
Hallintoaukio / PL 500
61801 Kauhajoki
kasvatusjaopetus(at)kauhajoki.fi

Kasvatus ja opetus - Arvot