Osa Kauhajoen Yhteiskoulusta ulkoapäin kuvattuna.

Kauhajoen Yhteiskoulu

Yhteiskoulu on Kauhajoen kaupungin perusopetuksen yläkoulu, jossa opetusta annetaan vuosiluokilla 7-9. Koulussamme on lisäksi erityisopetuksen ryhmiä sekä JOPO- ja SOPO-luokat eli joustavan perustusopetuksen ja sairaalakoulun ryhmät. Yhteiskoulu toimii koulukeskuksen yhteydessä osana yhtenäistä perusopetusta.  

Oppilasmäärä koulussamme on noin 500 opiskelijaa, opettajia on yli 40 ja muuta henkilökuntaa parikymmentä henkilöä. Opetuksen järjestämisessä pyrkimyksemme on aina, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen sekä opetuksessa että koulunkäynnissä yleisesti. Tätä ovat turvaamassa ammattitaitoiset opettajat, ohjaajat ja moniammatillinen henkilöstö. 

Yhteiskoulun toimintaa ohjaavat arvot ovat turvallisuus, kunnioitus, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus. Nämä arvot näkyvät arjessamme monin tavoin ja ovat ohjenuorana opetuksessa sekä muussa koulun toiminnassa. 

Opetushenkilöstön lisäksi Yhteiskoulussa on läsnä päivittäin koulunuorisotyöntekijöitä sekä sote-alan henkilöstöä. Yhteistyö nuorisotyön ja muiden sidosryhmien kanssa on tärkeä osa koulun toimintaa.   

Koulussamme ei suvaita kiusaamista. Suhtaudumme tähän vakavasti ja koulussa on kiusaamistapausten käsittelyyn oma tiiminsä, joka puuttuu välittömästi havaittuihin epäkohtiin. Yhteistyötä tehdään moniammatillisesti. 

Koulun arkeen pääset tutustumaan näillä sivuilla sekä koulun sosiaalisen median kanavilla Instagramissa ja Facebookissa. Ota tilit seurantaan!

Kauhajoen Yhteiskoulu on somessa. Tule seuraamaan syötettä Faceen ja Instaan!

Koulun Facebook-sivu