Osa Kauhajoen Yhteiskoulusta ulkoapäin kuvattuna.

Kauhajoen Yhteiskoulu

Meidän koulu

Yläkoulu toimii nyt osana koulukeskusta ja yhtenäistä perusopetusta. Yhtenäisyys, yhteisöllisyys ja ajatus ”Meidän koulusta” leimaavat toivottavasti tulevien vuosien työskentelyämme.

Toimintakulttuuri

Koulun arvot ja toiminta-ajatus

Kauhajoen kaupungin perusopetuksen arvopohjana ovat:

 • ihmisoikeudet
 • tasa-arvo
 • demokratia
 • luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä
 • monikulttuurisuuden hyväksyminen

Perusopetuksella edistetään:

 • yhteisöllisyyttä
 • vastuullisuutta  sekä
 • yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista

Kauhajoen opetuksen perustana ovat suomalainen ja eteläpohjalainen kulttuuri sekä ympäristö.

Jokaiselle oppilaalle luodaan yhdenvertaiset mahdollisuudet kykyjensä mukaiseen oppimiseen sekä edellytykset jatko-opintoihin.

Tiedollisen sivistyksen lisäksi tavoitteena ovat oppilaan

 • rehellisyys
 • vastuuntunto
 • hyvät tavat sekä
 • oman ja toisen työn arvostaminen.