Osa Kauhajoen Yhteiskoulusta ulkoapäin kuvattuna.

Kauhajoen Yhteiskoulu

Meidän koulu

Yläkoulu toimii nyt osana koulukeskusta ja yhtenäistä perusopetusta. Koulun henkilökunta työsti arvoja viime lukuvuoden aikana ja päätyi seuraaviin toimintaa ohjaaviin arvoihin:

  • Turvallisuus
  • Kunnioitus
  • Vastuullisuu
  • Yhdenvertaisuus

Näiden arvojen työstäminen ja näkyväksi tekeminen jatkuu tällä lukukaudella ja haastamme oppilaat ja huoltajat mukaan keskusteluun.

”Vanhempainkerho” aloitti keväällä toiminnan ja siihen haetaan vielä uusia jäseniä. Mikäli asia kiinnostaa ota yhteyttä koululle.

 

Poliisiin tiedote sosiaaliseen mediaan liittyvästä vastuusta ja asianmukaisesta käyttämisestä 19.9.2022

Pohjanmaan poliisi haluaa muistuttaa, että sosiaalisen median eri alustoilla liikkuu ajoittain arkaluonteista, yksityiselämää tai sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavaa materiaalia, jonka levittäminen on rikoslain perusteella kiellettyä ja sellaisen materiaalin hallussa pitäminen saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

On myös hyvä huomioida, että tällaisen kielletyn materiaalin katsominen saattaa olla haitallista lapsen/nuoren kasvulle ja kehitykselle.

Pohjanmaan poliisi pyytää vanhempia ottamaan asia puheeksi lasten ja nuorten kanssa, sekä välittömästi poistamaan kaikki laitteilta löytyvä, mahdollisesti lain vastainen materiaali.

https://kauhajoki.fi/wp-content/uploads/2022/09/Riskit-netissa-liite-koulujen-kayttoonn.pdf