Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on koulussa tarjottava oppilaiden ja perheiden peruspalvelu. Opiskeluhuoltotyö koostuu arkisen huolenpidon lisäksi oppilaiden ja heidän perheidensä kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja oppilaiden osallisuutta. Samanaikaisesti turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville. 

Opiskeluhuolto jakautuu yhteisölliseen sekä yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Nykyään painopiste on siirtynyt yksilökeskeisestä työstä yhteisölliseen työhön.

 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinnin seuraamista, arvioimista ja kehittämistä sekä kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä huolehtimista. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toiminta ennaltaehkäisee kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin ongelmia ja edistää hyvinvointia. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on koulun opiskeluhuollon ensisijainen toimintamuoto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on koko kouluyhteisön yhteinen asia, jonka kehittämiseen jokaisella sen jäsenellä on oltava mahdollisuus osallistua. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria, ja  niinpä siihen kuuluu tärkeänä osana yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen.

Kauhajoen yläkoululla toimii säännöllisesti yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluu Yläkoulun opiskeluhuollon työryhmän jäsenet, koulun muuta henkilökuntaa sekä oppilas- ja huoltajaedustajia. 

Ryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana säännöllisesti, ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen keskittyy toiminnan suunnitteluun. Seuraavien kokoontumisten tarkoituksena on organisoida ja seurata suunnitelman toteutumista. Lukuvuoden viimeinen tapaaminen keskittyy yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutumisen arviointiin ja vuoden aikana tehtyjen toimenpiteiden kokoamiseen.

Tapaamisten muistiot ovat nähtävissä tämän sivuston oikeassa laidassa löytyvistä linkeistä. 

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän toimintaa suunnittelee, seuraa ja arvioi säännöllisesti kokoontuvat opiskeluhuollon työryhmä. Työryhmä käy lukuvuoden aikana esittäytymässä jokaisessa luokassa ja kerää mm. Meidän luokka-kyselyn avulla tärkeää yleistä tietoa luokan ilmapiiristä ja tilanteesta. 

Yläkoulun opiskeluhuollon työryhmän jäsenet:

Merja Kauppinen, vararehtori

Anu Mäkivierikko, erityisopettaja

Minna Puisto, kuraattori

Hanne Risku, terveydenhoitaja

Päivi Mäkiranta, opinto-ohjaaja

Karoliina Saukko, koulunuorisotyöntekijä

Sanna Juupaluoma, koulukoutsi

Heini Kiukkonen, kouluyhteisöohjaaja

 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä opiskeluhuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.

 

Monialainen asiantuntijaryhmä oppilaan tueksi – MAR

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. 

Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta. 

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan opiskeluhuoltokertomus Wilmaan. Tapaamisessa sovitaan, kuka kirjaa yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot opiskeluhuoltokertomukseen.