Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Sopeuttavaa perusopetusta

Sopeuttava perusopetus on perusopetuslakiin perustuvaa toimintaa, jonka mukaisesti avo- tai osastohoidossa (erityissairaanhoito sekä sijaishuolto) olevalle oppilaalle on aina järjestettävä opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista.(Perusopetuslaki 4 a §)

Opetus on aina erityisopetusta huolimatta siitä, onko oppilas otettu tai siirretty erityisopetukseen. Oppilaan paikka määräytyy sen mukaisesti, onko hän joko erityissairaanhoidon ja/tai sijaishuollon piirissä. Tämän vuoksi sopeuttava perusopetus palvelee kaikkia Suupohjan seutukunnan kuntien ja koulujen perusopetuksen oppilaita.

Sopeuttavan perusopetuksen ensisijaisena tehtävänä on hoitaa erityissairaanhoidon avopotilaana sekä sijaishuollossa olevien oppilaiden opetus. Koulussa noudatetaan peruskoulun opetussuunnitelman perusteita, koulun omaa opetussuunnitelmaa ja/ tai oppilaalle laadittua henkilökohtaista opetuksen järjestämiseksi laadittua suunnitelmaa tai oppimissuunnitelmaa.

Sopeuttavan perusopetuksen tavoitteena on turvata oppilaan koulunkäynti perusopetuslain mukaisesti avohoidon ja sijaishuollon aikana sekä tukea oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä yhdessä hoidon asettamien tavoitteiden kanssa. Jakson aikana tavoitteena voivat olla esimerkiksi koulumuotoarviot, koulunkäynnin tilanteen selkiyttäminen ja tukeminen, oppilaan syrjäytymisen estäminen tai peruskoulun suorittaminen loppuun.