Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Luokkamuotoinen erityisopetus

Kauhajoen Koulukeskuksessa annetaan luokkamuotoista erityisopetusta yleisen ja pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan;

  • oppilaille, jotka tarvitsevat koulun alkuvaiheessa pienen ryhmän oppimisvalmiuksien vahvistamiseksi
  • oppilaille, joilla on kielen kehitykseen liittyviä ongelmia (esim. dysfasia)
  • oppilaille, joilla on eriasteisia kehitysviivästymiä

Koulu järjestää mahdollisuuksien mukaan tukijaksoja yleisopetuksen oppilaille heidän koulutyöskentelynsä arvioimiseksi.

Koulukeskuksessa toimii pienluokka, jossa annetaan luokkamuotoista erityisopetusta oppilaille, jotka esim. vuorovaikutuksen ja tarkkaavuuden ongelmien vuoksi tarvitsevat tuekseen pienen ryhmän ja paljon aikuisen tukea.

Yleisenä tavoitteena luokkamuotoisessa erityisopetuksessa on oppilaiden itsetunnon ja oppimisvalmiuksien kehittyminen niin, että oppilaat voivat kokea itsensä mahdollisimman tasavertaisina ikätovereidensa sekä muiden vertaisryhmien kanssa.

Pääpaino opetuksessa on saavuttaa perusasioiden hyvä hallinta.  Oppiainekohtaisten tavoitteiden ohella korostetaan alaluokilla päivittäisten taitojen ja koululaisena olemisen hallintaa. Ylemmillä luokilla keskeistä on elämänhallintataitojen oppiminen ja oppilaiden vastuuttaminen toiminnastaan. Toisen asteen nivelvaiheeseen kiinnitetään erityistä huomiota.