Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Osa-aikainen erityisopetus

Erityisopettaja seuraa yhteistyössä esiopettajan ja luokanopettajan kanssa oppilaiden sopeutumista ja oppimista ryhmissään ja luokissaan. Yksilöllistä oppimista havainnoidaan seurannalla ja testeillä. Niiden pohjalta suunnitellaan opetusta ja yksilöllisiä tukiohjelmia.

Jos oppilas tarvitsee tukitoimia selviytyäkseen omassa ryhmässään, erityisopettaja on niitä suunnittelemassa. Tukitoimia tarvitaan, jos oppilaalla on vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, vieraissa kielissä, tarkkaavaisuudessa tai sopeutumisessa tai hän tarvitsee puheopetusta. Usein erityisopettajan antama ohjaus, varsinkin varhaisvaiheessa, auttaa oppilasta suoriutumaan ryhmässään omien edellytystensä mukaisesti.

Erityisopettaja opettaa pienryhmissä, yksilöllisesti tai luokissa samanaikaisesti opettajan kanssa. Oppilas käy erityisopetuksessa oppituntien aikana kukin tarpeensa mukaan. Opetus painottuu alaluokille.

Jos tuen tarvetta on enemmän, vanhempiin otetaan aina ensin yhteyttä. Yhdessä tuumin selvitetään, miten vanhemmat voivat auttaa lastaan ja mitä muuta apua oppilas mahdollisesti tarvitsee koulutyönsä tueksi.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikissa esiopetuspisteissä ja kaikilla kouluilla. Saat selville lapsesi erityisopettajan yhteystiedot koulutiedotteesta tai opettajalta.