Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Joustava perusopetus (JOPO)

Mikä on JOPO?

Kauhajoen kaupunki järjestää Perusopetuslain 5§ mukaista perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. Opiskelu tapahtuu erillisessä JOPO-ryhmässä. Ryhmän toiminnasta huolehtii JOPO-tiimi: opettaja, nuoriso-ohjaaja, sekä koulunkäyntiohjaaja.

Perusopetusasetuksen 9 a§ mukaan joustavan perusopetuksen toiminnan, eli JOPO-ryhmän tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Perusopetusasetus 9 b § (29.12.2009/1768)  Joustavan perusopetuksen toimintaan voidaan ottaa perusopetuksen 7—9 vuosiluokkien oppilas. Poikkeuksellisesti joustavan perusopetuksen toimintaan voidaan ottaa myös perusopetuslain 17?§:n 2?momentissa säädettyä erityisopetusta saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena.

Oppilas valitaan joustavan perusopetuksen toimintaan oppilaan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella. Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä. Otettaessa oppilaita joustavan perusopetuksen toimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

JOPO Kauhajoella

Kauhajoki on ollut mukana kehittämässä JOPO-opetusta heti hankkeen alusta v. 2006 alkaen. Joustavan perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Samalla pyritään ehkäisemään toisen asteen koulutuksesta pois jäämistä ja koulutuksen keskeyttämistä.  Toimintamallin avulla kehitetään perusopetukseen yksilöllisiä, oppilaiden erilaiset tarpeet huomioivia toimintatapoja ja opetusmenetelmiä. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Haku JOPO-ryhmään

Kauhajoen yhteiskoulun oppilaille ja huoltajille järjestetään 8. ja 9. luokan aikana tiedotusta JOPO-vaihtoehdosta esim. valinnaisaineinfon yhteydessä. Tässä tilaisuudessa oppilaille ja huoltajille jaetaan esite, jossa kerrotaan tarkemmin oppilasvalinnan kulusta ja kriteereistä.

JOPO-ryhmään valitaan opiskelijoita maalis-toukokuun aikana tapahtuvassa haussa. Opiskelu JOPO-ryhmässä alkaa seuraavana syksynä. Oppilaan opettaja, oppilas itse tai huoltaja voivat käynnistää hakuprosessin. Lopullista oppilasvalintaa anoo kuitenkin aina oppilaan huoltaja virallisella hakulomakkeella. JOPO-tiimi haastattelee nuoren sekä hänen huoltajansa. Oppilaan sitoutuminen toimintaan on olennainen osa JOPO-opiskelua, minkä vuoksi hakeville nuorille järjestetään mahdollisuus tutustua JOPO-ryhmän toimintaan ennen haastattelua.

Oppilaan asioita hoitava oppilashuoltoryhmä suosittelee oppilaan valitsemista JOPO-ryhmään ja virallisen päätöksen oppilaan siirrosta joustavaan perusopetukseen tekee kasvatus- ja opetusjohtaja.

Oppilasvalinnan perusteet

Joustavan perusopetuksen ryhmä soveltuu oppilaille, joilla saattaa olla

  • vaarana jäädä vaille päättötodistusta
  • heikentynyt koulumenestys tai -motivaatio
  • vanhempien heikentynyt kyky tukea nuorta opinnoissa

Oppilaalla tulee olla kuitenkin

  • riittävä motivaatio saada päättötodistus
  • valmiudet toimia ryhmässä
  • halu käytännön työskentelyyn
  • oma halu siirtyä JOPO-ryhmään

Joustavan perusopetuksen ryhmään ei oteta oppilaita joilla on

  • taipumusta väkivaltaan
  • vakavia käytöshäiriöitä

Lisäksi joustavan perusopetuksen ryhmään hakeutuvalta toivotaan oma-aloitteisuutta ja positiivista suhtautumista erilaisten haasteiden ja uusien tilanteiden kohtaamiseen.