Aron koulu ja leikkiviä lapsia

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto kuuluu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kokonaisuuteen. Toimintaa säädellään Valtioneuvoston asetuksella neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.

Jokaiselle koululle on nimetty oma kouluterveydenhoitaja. Terveydenhoitaja tekee asetuksen mukaiset vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisenja viidennen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri. Muuten tarkastukset ovat terveydenhoitajan tekemiä.

Oppilaan laajassa terveystarkastuksessa käytetään apuna oppilaan ja vanhemman täyttämiä terveyskyselylomakkeita. Tarvittaessa pyydetään opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Laaja terveystarkastus muodostuu erilaisista tutkimuksista, kuten kasvun ja kehityksen seurannasta, näön ja kuulon tutkimisesta sekä oppilaan ja koko perheen hyvinvoinnin ja terveystottumusten selvittelystä. Välivuosina tarkastukset ovat suppeampia.

Terveysneuvonnassa käsitellään yksilöllisesti ikäkauteen liittyviä asioita kuten ravitsemus, päivärytmi, hygienia, liikunta ja harrastukset, kaverisuhteet, kiusaaminen, murrosikä, päihteet ym.

Kouluterveydenhoitajan tehtäviin kuuluu myös

  • yhteistyö muun opiskeluhuollon henkilöstön, opetushenkilöstön sekä vanhempien kanssa
  • kouluyhteisön ja – ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • terveystarkastusten lisäksi terveydenhoitaja ottaa kantaa ja auttaa mm sairaus- ja tapaturma-asioissa, erilaisissa fyysisissä ja psyykkisissä ongelmissa sekä koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
  • oppilaan ohjaaminen asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoon
  • pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden huomioiminen kouluyhteisössä tarpeen vaatimalla tavalla
  • yleisestä rokotusohjelmasta huolehtiminen

Kouluterveydenhoitajat Eija Äijö sekä Mira Heikkilä ovat Aron koululla tiistaisin sekä parittomien viikkojen keskiviikot. Vastaanottotilat ovat koululla.  Kouluterveydenhoitaja Eija Äijö p. 040-5376539  eija.aijo@hyvaep.fi sekä Mira Heikkilä p. 050 386 4632 mira.heikkila@hyvaep.fi.

Puhelimella saa kiinni parhaiten puhelinajalla ma-pe klo 8-8.30.