Aron koulu ja leikkiviä lapsia

Aron koulun esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta

Esiopetuksessa pyritään tukemaan lapsen yksilöllistä kehittymistä, kehittämään hänen oppimistaitojaan ja valmiuksiaan kohti koulumaailmaa sekä tukemaan myönteisesti hänen minäkuvaansa. Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Eheyttävä opetus muodostuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät lapsen elämänpiiriin. Leikillä on tärkeä rooli päivän toiminnassa. Leikin ohella painottuvat musiikki, liikunta, kädentaidot, ympäristö ja luonto. Sosiaalisten taitojen harjoittelu ja kehittyminen on tärkeässä roolissa, jotta leikki, yhteistyö ja ryhmässä toimiminen sujuisivat mahdollisimman hyvin. Viikoittain luemme satuja ja harjoitutamme lasten hieno- ja karkeamotorisia taitoja, kognitiivisia, matemaattisia ja äidinkieleen liittyviä taitoja. Oppimisympäristöllä on suuri merkitys. Se ohjaa lapsen mielenkiintoa, oppimismotivaatiota ja tukee lasten aktiivisuutta ja osallisuutta toiminnassa.

Esikoululaisten päivät kestävät ma – to klo 9.00 – 13.00 ja pe klo 9.00 – 12.00. Aamu- ja iltapäivätoimintaan ovat oikeutettuja esikoululaiset sekä 1 – 2 luokkien oppilaat. Toimintaa järjestetään klo 6.30 – 17.00. Lapset saavat aamupalan ja iltapäivällä välipalan. 1 – 2 luokkalaiset saapuvat välitunnin päätyttyä iltapäivätoiminnan tiloihin, jolloin heillä on rauhallinen hetki mm. läksyjen tekemiseen esikouluikäisten ollessa lepäämässä. Iltapäivä jatkuu vapaan leikin, ohjatun toiminnan ja ulkoilun merkeissä.

Apip – toiminta järjestetään alakerran eskaritiloissa ( kulku D-ovesta )