Päntäneen koulun oppilashuolto

Oppilashuollon tehtävänä on tukea oppilaan henkistä, ruumiillista ja sosiaalista kasvamista. Oppilashuoltoryhmä seuraa oppilaan hyvinvointia. Sen tehtävänä on kerätä havaintoja edistymistä haittaavista ongelmista ja sopia oppilasta auttavista toimenpiteistä. Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu useita kertoja lukukaudessa. Ryhmään kuuluvat koulunjohtaja Sari Granlund, koulukuraattori Susanna Kellosalmi, terveydenhoitaja Minna Keto-Keturi ja erityisopettaja Leila Auru sekä opettajat. Vanhemmille tiedotetaan ja heidän kanssaan tehdään yhteistyötä aina kun lapsen koulunkäynnissä ilmenee edellä mainittuja ongelmia. Myös vanhemmat voivat olla aloitteentekijöinä ja heidät voidaan kutsua ryhmään neuvottelemaan