Kolmenraitin koulun terveydenhoitajan tervehdys

Kouluterveydenhoitajan tervehdys

Hyvää alkanutta syyslukukautta kaikille. Nyt kun koulut ovat alkaneet, käynnistyvät myös oppilaiden vuosittaiset terveystarkastukset. Terveydenhoitaja sopii eri luokkien tarkastusten alkamisesta opettajan kanssa ja ilmoittaa siitä koteihin wilman kautta.

Terveydenhoitaja tekee kaikille luokille asetuksen mukaiset vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1lk:n ja 5lk:n (+8lk:n) terveystarkastukset ovat laajoja. Laaja terveystarkastus muodostuu erilaisista tutkimuksista, kuten kasvun ja kehityksen seurannasta, ryhdin, näön, kuulon ja verenpaineen tutkimisesta sekä oppilaan ja koko perheen hyvinvoinnin ja terveystottumusten selvittelystä. Terveydenhoitaja vastaa myös rokotusohjelman toteutumisesta. Laajaan terveystarkastukseen kuuluu myös lääkärintarkastus ja siihen kutsutaan vanhempi/vanhemmat mukaan. Ensimmäisellä luokalla vanhempi/vanhemmat kutsutaan mukaan sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastukseen. Lääkäritilanne oli viime vuonna todella huono ja osa tarkastuksista jäi toteutumatta. Nämä oppilaat ovat etusijalla, kun saamme uusia lääkäripäiviä.

Välivuosina (2lk, 3lk, 4lk ja 6lk) terveydenhoitajan tekemät tarkastukset ovat suppeampia. Jokaisessa terveystarkastuksessa kuitenkin seurataan kasvua ja kehitystä sekä keskustellaan erilaisista asioista (koulunkäynti, kaverisuhteet, kiusaaminen, syöminen, päivärytmi, hygienia, liikunta ja harrastukset, murrosikä, päihteet ym.). Terveydenhoitaja tekee tarkastuksesta yhteenvedon ja antaa sen oppilaan mukaan suljetussa kirjekuoressa kotiin vietäväksi.

Terveydenhoitaja kuuluu myös koulun oppilashuoltoryhmään.

Jokaisella koululla on oma nimetty terveydenhoitaja. Kolmenraitin koulussa kouluterveydenhoitajana on Mira Heikkilä. Terveydenhoitaja on koululla maanantaisin. Tarkastukset toteutuvat terveydenhoitajan tiloissa, koulun 2. krs:ssa.

Mira Heikkilä p. 050 3864632 /Wilma (parhaiten tavoitettavissa puhelinajalla ma-pe klo: 8-8:30)