Päntäneen koulun aamu- ja iltapäivätoiminta

Esi- ja alkuopetusikäiset lapset saavat esiopetustiloissa myös turvallista aamu- ja iltapäivähoitoa. Toiminta suunnitellaan lasten jaksamisen mukaan. Koululaiset saavat halutessaan tehdä läksyjä tai levätä koulupäivän jälkeen. Omaehtoinen leikki, pelaaminen, rakenteleminen ja ulkoilu on hyvää vaihtelua koulutyöskentelylle.

puh: 043 820 0178