Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Sopu-tiimi

Kiusaamiseen, sukupuoliseen häirintään ja loukkaavaan nimittelyyn on Kauhajoen Yhteiskoulussa nollatoleranssi.

Yhteiskoulussa noudatetaan Kauhajoen kaupungin kiusaamisen vastaisen työn suunnitelmaa. Käytössä on koulusovittelun malli, jota sovelletaan kaikkien kiusaamistilanteiden selvittelyssä. Ensisijaisesti kiusaamiseen puuttuu aineenopettaja tai luokanvalvoja- toissijaisesti ja vakavissa tilanteissa asia menee Sopu-tiimille.

Sopu-tiimin tehtävä on selvittää kiusaamistapauksia ja tehdä kouluyhteisössä ennaltaehkäisevää työtä, jotta kiusaamistapauksia ei ilmenisi. Yhteiskoulun Sopu-tiimi on koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävä tiimi.

Tiimiin kuuluu koulun opettajia, kuraattori, erityisnuorisotyöntekijä, koulunuoriso-ohjaaja sekä kouluyhteisöohjaaja. Yhteiskoulun sopu-tiimin selvitettävät asiat voivat tulla huoltajilta, oppilailta tai koulun henkilöstöltä. Tapausta käsittelee aina kaksi aikuista, joista vähintään toinen työntekijä kuuluu sopu-tiimiin.

Sopu-tiimillä on tietty kaava, jonka mukaan tapaukset hoidetaan. Kun kiusaaminen tulee tiimin tietoon, määrätään kaksi tai tarvittaessa useampi henkilö selvittämään tapausta. Osapuolet kuullaan yksi kerrallaan, jolloin voidaan olla varmoja, että asioista puhumiselle on mahdollisimman matala kynnys. Tämän jälkeen päätetään, käydäänkö tässä vaiheessa yhteiskeskustelua vai odotetaanko tilanteen rauhoittumista ja palataan neuvottelupöytään parin päivän sisällä.

Jokaisen tiimille tulleeseen tapaukseen määrätään seuranta-aika, jonka jälkeen osapuolet kuullaan uudelleen ja varmistetaan, että kiusaaminen on loppunut. Kiusaamistapausten tullessa Sopu-tiimille, arvioidaan aina myös tarvitaanko opiskeluhuollon tukea. Oppilailla – sekä kiusatulla että kiusaajalla – on oikeus saada apua ja tukea. Sopu-tiimille tulleista tapauksista tiedotetaan aina huoltajia. Tarvittaessa huoltajat pyydetään koululle yhteispalaveriin.

Kokemukset Sopu-tiimin toiminnasta ovat olleet pääosin positiivisia niin opettajien, oppilaiden kuin huoltajienkin taholta. Mikäli lapsesi/nuoresi on kokenut kiusaamista, tulee asiassa olla mahdollisimman nopeasti yhteydessä luokanohjaajaan tai suoraan Sopu-tiimiin.

 

Sopu-tiimin jäsenet 2023-2024:

Anu Mäkivierikko puheenjohtaja, laaja-alainen erityisopettaja

Tuomo Turja, aineenopettaja

Minna Puisto, kuraattori

Mikael Rahkola, luokanohjaaja, aineenopettaja

Hanna Pentilä, luokanohjaaja, aineenopettaja

Karoliina Saukko, koulunuoriso-ohjaaja

Katja Luukaslammi, erityisnuorisotyöntekijä

Heini Kiukkonen, kouluyhteisöohjaaja