Kolmenraitin koulun oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmän kokoonpano

Jari Rantanen              koulunjohtaja                    

Janika Hautaviita         luokanopettaja                   

Kirsi Hietalahti             luokanopettaja                 

Elina Uusitalo              luokanopettaja                 

Päivi Perälä                 esiopettaja                      

Aino Mäkiranta            koulunkäynninohjaaja           

Erja Käkelä                  koulunkäynninohjaaja          

Taru Lintulaakso          erityisopettaja 

Arja Aromaa                terveydenhoitaja                      

Jenni Katajisto             koulukuraattori               

Johanna Nygård          koulupsykologi                

Maria Ristolainen         koulunkäynninohjaaja

Toiminta

Ryhmä kokoontuu 1-3 kertaa lukuvuodessa ja tarpeen mukaan useamminkin. Ryhmään kutsutaan tarvittavat henkilöt edellä mainituista käsiteltävänä olevan asian tai tilanteen mukaan.

Yhteisöllisen oppilashuoltotyöskentelyn tarkoitus on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ongelmien ennaltaehkäisy.

Otetaan huoli puheeksi ja pyritään saada siihen lapsen kehitystä tukeva ratkaisu. Turvataan lasten fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi.

Toiminnan arviointi

Oppilashuoltoryhmän toimintaa arvioidaan lukuvuoden viimeisellä kokoontumiskerralla.