Yleiskuva Kauhajoen koulukeskuksen päärakennuksesta

Koulukeskus kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja on pääsääntöisesti koululla maanantaista perjantaihin, mutta toisinaan työtehtävät, kokoukset ym. tapahtuvat muualla kuin koulun tiloissa, 100%:sta paikallaoloa ei ole. Pidemmistä poissaoloista pyritään tiedottamaan Wilman kautta.

Huoltajat voivat ottaa yhteyttä tai jättää yhteydenottopyynnön puhelimitse, Wilman kautta tai lapsen opettajan välityksellä. Jos on kiireellistä asiaa, puhelin tekstiviesteineen on nopein tapa tavoittaa.

Jos alle 10 -vuotiaan lapsen sairastuttua huoltaja tarvitsee todistuksen työnantajalleen, kouluikäisten lasten osalta kouluterveydenhoitaja tekee pyydettäessä ko. todistuksen.

Akuutit, lääkäriä tarvitsevat asiat, kuten tapaturmat, hengitystieinfektiot, korvakivut jne., hoidetaan terveyskeskuksessa, jonne huoltajat tilaavat ajan. Koulutapaturmatilanteissa, ensiavun jälkeen, tarvittaessa lapsi saatellaan koulusta terveyskeskukseen ja otetaan kotiin yhteys.

Jos lapsella on pitkään toistuvia päänsärkyjä, vatsakipuja, käytös- tai mielialaongelmia tms., on mahdollisuus päästä koululla lääkärin vastaanotolle. Ajanvaraus tapahtuu terveydenhoitajien kautta.

Terveystarkastukset:

Oppilaiden laajat terveystarkastukset, joihin sisältyy myös lääkärintarkastus, tehdään 1., 5. ja 8. luokilla. Kahdeksannen luokan tarkastuksen yhteydessä nuorelle tehdään Nuorison terveystodistus. Tämä lääkärintodistus pätee mm. mopokorttia hankittaessa ja on yleensä voimassa 5 vuotta.

Muilla vuosiluokilla terveystarkastus on suppeampi. Oppilasmäärä on talossa iso ja päivittäisiä kävijöitä paljon. Ottakaa tarvittaessa yhteyttä, jos oman lapsenne kohdalla olette huolissanne tai epätietoisia terveydentilaan, koulunkäyntiin, kaveriasioihin ym. liittyvissä asioissa. Näin päästään sitten akuutisti yhdessä pohtimaan mahdollisia tarpeita.

Koulukeskuksessa olevat esikoululaiset ovat lastenneuvolan asiakkaita ja siirtyvät kouluterveydenhuollon pariin esikoulun loputtua. Heidän terveystarkastuksensa ja muu asiointinsa tapahtuvat edelleen lastenneuvolassa.  Kiireellisessä ensiaputilanteessa voi esiopettaja pyytää kouluterveydenhoitajan apua.

Yhteistyöterveisin,

Kaarina Vainionkulma ja Elisa Inget
Kouluterveydenhoitajat