Yleiskuva Kauhajoen koulukeskuksen päärakennuksesta

Koulukeskus opiskelijahuolto

Koulukeskus opiskelijahuolto

Opiskelijahuoltotyön tehtävänä on tukea kasvatus- ja opetustyötä. Opiskelijahuollossa käsitellään luokka- ja oppilaskohtaisia asioita luottamuksellisesti. Oppilaskohtaisten asioiden käsittelemiseen kysytään lupa huoltajilta.

Opiskelijahuoltotyössä tehdää tiivistä yhteistyötä opettajien ja kotien kanssa, jos lapsella ilmenee koulunkäynnissä tai muuhun kouluun liittyvässä toiminnassa ongelmia tai hankaluuksia.

Yhteisöllisessä opiskelijahuoltoryhmässä käsitellään lisäksi koko koulun kehittämiseen liittyviä asioita. Opiskelijahuoltotyössä noudatetaan kiusaamistapausten käsittelyyn liittyvää SOPU-tiimin toimintasuunnitelmaa, jota toteutetaan, jos kiusaamistapauksia tulee esille.

Yksilökohtaisissa opiskelijahuoltotyössä ryhmä kootaan tapauskohtaisesti, ottaen huomioon käsiteltävä asia.

Kasvun ja oppimisen tuen -ryhmään kuuluvat rehtori ja laaja-alaiset erityisopettajat sekä kulloinkin käsittelyssä olevan luokan opettaja.