Yleiskuva Kauhajoen koulukeskuksen päärakennuksesta

Koulukeskus järjestyssäännöt

Koulukeskuksessa noudatetaan Kauhajoen perusopetuksen yhteisiä järjestyssääntöjä.

Järjestyssääntöjen lisäksi Koulukeskuksessa on yhteisesti sovitut toimintaohjeet oppilaille, huoltajille sekä henkilökunnalle. Nämä toimintaohjeet ovat voimassa työjärjestyksen mukaisena kouluaikana koulussa, koulun piha-alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa sekä koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa. Lukuvuoden alussa luokissa käydään läpi ja palautetaan mieliin yhteiset sääntömme, että jokainen tietäisi ja ymmärtäisi, mitä kaikilta talossa työskenteleviltä edellytetään.

Järjestyssääntöjen rikkominen johtaa rangaistusseuraamuksiin, joita ovat luokasta poistaminen, jälki-istunto (enintään kaksi (2) tuntia), kasvatuskeskustelu, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen (POL 36§). Kaikista seuraamuksista, lukuun ottamatta luokasta poistamista, ilmoitetaan oppilaan huoltajalle.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (POL 36§).

Kauhajoen Koulukeskuksen toimintaohjeet oppilaille

Perusopetuslain 35 §:n mukaan peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti, käyttäydyttävä asiallisesti, noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta.

Muistan hyvät tavat

Käytän asiallista kieltä.

Käyttäydyn asiallisesti.

En kiusaa ketään ja jos huomaan kiusaamista, kerron siitä heti koulun aikuisille.

Annan muille työrauhan.

Tervehdin kavereita ja aikuisia.

Liikun sisällä kävellen.

Jätän ulkovaatteet ja kengät siististi naulakkoon.

Pidän ympäristön siistinä.

Kuuntelen ja noudatan koulun jokaisen aikuisen antamia ohjeita.

Välitunti

Pukeudun välitunnille säänmukaisesti.

Välitunnit vietän ulkona välituntialueella enkä poistu koulun alueelta ilman lupaa.

Siirryn välitunnille ja välitunnilta luokkaan suoraan ja ripeästi.

Leikin yhdessä sovittujen sääntöjen mukaan.

Lumipalloja heittelen vain sovitussa paikassa.

Huolehdin välitunnille mukaan otetut leikki- ja pelivälineet takaisin välitunnin päättyessä.

Annan koulun pihassa olevien kasvien olla rauhassa.

Ruokailu

Pesen kädet ennen ruokailua.

Otan ruokaa vain sen verran kun syön.

Maistan kaikkia ruokia.

Ruokailussa käyttäydyn asiallisesti ja noudatan hyviä ruokailutapoja.

Annan ruokarauhan.

Siivoan oman paikkani tai luokan käyttämän ruokailualueen luokassa sovitulla tavalla.

Kotitehtävät

Huolehdin läksyistäni.

Poissa ollessani otan selvää annetuista läksyistä.

Unohtuneet kotitehtävät voidaan määrätä tehtäväksi opettajan ohjeen mukaan koulupäivän jälkeen, esimerkiksi läksyparkissa.

Koulutarvikkeet

Huolehdin, että minulla on mukana kaikki koulupäivän aikana tarvittavat välineet.

Huolehdin omista tavaroistani.

Pyydän lupaa lainatakseni tai käyttääkseni toisen tavaroita.

Muuta muistettavaa

En riko tahallaan koulun enkä muiden omaisuutta.

Korvaan rikkomani omaisuuden.

Puhelin koulussa

Puhelimeni ja omat tavarani ovat koulussa omalla vastuullani.

Puhelimeni ei kuulu eikä näy koulupäivän aikana, ellei opettaja anna siihen erikseen lupaa.

Säilytän puhelimeni repussa koulupäivän ajan.

Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen.

Polkupyörät, kelkat, sukset ja muut välineet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.

Polkupyörä on hyvä lukita koulupäivän ajaksi, jolla vältetään ongelmalliset pyörien katoamiset.

Polkupyöräily, potkulautailu ja rullalautailu on kouluaikana koulun alueella kielletty.

Asiaton oleskelu polkupyörien luona on kielletty.

Rahaa, makeisia tai Ieluja ei tuoda kouluun, ellei toisin ole sovittu.

En syö makeisia (koskee myös purukumia ja muita herkkuja) koulun alueella ilman lupaa.

Tupakointi ja muiden päihteiden hallussapito sekä käyttö on tupakkalain perusteella kielletty.

Kauhajoen Koulukeskuksen toimintaohjeet huoltajille

Perusopetuslain 35 §:n mukaan peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti, käyttäydyttävä asiallisesti, noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta.

Oppilaan poissaolot

Sairaana ei pidä tulla kouluun.

Huoltaja ilmoittaa poissaoloista (esim. sairaus) opettajalle sovitulla tavalla (puhelu, Wilma, sähköposti, tekstiviesti).

Jos oppilas joutuu jostain syystä lähtemään pois koulusta kesken koulupäivän, huoltajan on ilmoitettava siitä erikseen opettajalle.

Oppilaan tulee huolehtia läksyistään poissaolojen aikana.

Muista poissaoloista anotaan lupa Wilman sähköisellä lomakkeella.

Oma opettaja voi myöntää luvan 1-5 päivän poissaoloon.

Pidempiin poissaoloihin (6-20 päivää) luvan myöntää rehtori. Yli 20 päivän poissaoloihin luvan myöntää kasvatus- ja opetusjohtaja.

Poissaoloihin puuttuminen perusopetuksessa

Ennaltaehkäisevä toiminta: Oppilaiden läsnäoloa koulussa seurataan systemaattisesti ja jatkuvasti.

Huoli puheeksi: Opettajalla on lain mukainen velvoite puuttua poissaoloihin, mikäli hänelle nousee asiasta huoli.

Yli 30 h: Opettajan koolle kutsuma palaveri oppilaan huoltajan ja muiden tarpeellisten toimijoiden kanssa.

Yli 50 h: Yhteinen palaveri huoltajan sekä mahdollisten koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja tilanteen seuranta.

Yli 70 h: Mikäli tukitoimet ja seurantapalaverit eivät auta, tehdään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus konsultaatio pohjalta. Lastensuojeluilmoituksen pohjana on huoli poissaolojen aiheuttamasta syrjäytymisriskistä ja normaalin kehityksen ja koulunkäynnin vaarantumisesta.

Koulumatkat

Koulumatkat kuljetaan suoraan kotoa kouluun ja koulusta kotiin, jolloin koulun vakuutus on voimassa.

Koulupäivän aikana pyöräillessä käytetään pyöräilykypärää.

Muistutetaan lapsia asiallisesta käyttäytymisestä niin koulumatkoilla kuin koulukuljetuksessa.

Huoltajan tehtävä on huolehtia, että lapsi näkyy liikenteessä ja pyörä on asianmukaisessa kunnossa (mm. valot, heijastimet, kypärä ja lukko).

Polkupyörä hyvä lukita koulupäivän ajaksi, jolla vältetään ongelmalliset pyörien katoamiset.

Oppilasta tuotaessa ja haettaessa täytyy huomioida turvallisuus ja liikenteen sujuminen.

Saattoliikenne

Lämmitystolpalliset autopaikat ovat varattuja henkilökunnan autoille, joten niihin huoltajat eivät saa pysäköidä.

Huoltajat voivat pysäköidä auton ainoastaan lähinnä Oppitietä oleviin pysäköintiruutuihin, joissa ei ole lämmitystolppia.

Koulukeskuksen ammattikoulun puoleisella parkkialueella on aidan viereinen suora liikennemerkein varattu vain takseille.

Huoltajat voivat käyttää ammattioppilaitoksen (Vuoksi) pysäköintialuetta, josta on turvallinen siirtyä korotettua suojatietä sekä pyörätietä Koulukeskuksen alueelle.

Läksyjen laiminlyönti

Opettaja voi lähettää oppilaan läksyparkkiin suorittamaan tekemättä jääneet tehtävät.

Koulukeskuksessa toimii läksyparkki ma-pe alkaen klo 13.00 toisessa kerroksessa koulukirjaston edessä.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (PoL 36§).