Osa Kauhajoen Yhteiskoulusta ulkoapäin kuvattuna.

Yhteiskoulun järjestyssäännöt

Jokaisella oppilaalla on oikeus opiskella rauhassa, samalla tavoin kuin opettajilla ja henkilökunnalla suorittaa omat tehtävänsä.

Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 §)

Järjestyssäännöt

1. Oppitunnin alkaminen ja päättyminen

 • Oppitunti alkaa kellon soidessa ja päättyy, kun opettaja antaa siihen luvan.
 • Koulupäivä alkaa kellon soidessa sisälle
 • 8.45 alkava tunti alkaa päivänavauksella. Tiistaisin päivänavausta ei pidetä luokanohjaajan tuokion vuoksi.
 • Maanantaina sekä keskiviikkona on opettajien, torstaina seurakunnan ja perjantaina oppilaiden aamunavaus. LO-tuokio pidetään tiistaisin klo 9.35-9.50.
 • Myöhästyessäsi, odota käytävällä, että päivänavaus päättyy. Koputa oveen ja pyydä anteeksi myöhästymistäsi. Kohteliaisiin tapoihin kuuluu myös selvittää tunnin jälkeen opettajalle, miksi olet myöhässä.

2. Välitunnit ja tauko- eli hyppytunnit

 • Oppimisen ja hyvän vireystilan ylläpitämiseksi 2. ja 4. välitunti vietetään ulkona.
 • Välituntivalvonnasta vastaavat opettajat sekä ulkona että sisällä.
 • Liiku käytävillä kävelyvauhtia. Rullaluistimet ja muut kulkuvälineet eivät kuulu koulun käytäville.
 • Jos sinulla on tärkeää asiaa toimitettavana, ja joudut sen vuoksi poistumaan koulun alueelta, sinulla tulee olla kirjallinen lupa huoltajaltasi. Oppilaiden vakuutukset kattavat vain koulumatkoilla, välitunneilla ja oppituntien aikana sattuneet vahingot. Luvattomasti koulualueelta poistunut oppilas on aina omalla vastuulla.
 • Jos käytät kirjaston palveluja kouluaikana, varaa mukaan lukujärjestys osoittaaksesi henkilökunnalle, että olet oikeaan aikaan kirjastossa. Muista noudattaa kirjaston sääntöjä siellä asioidessasi.

3. Tiedottaminen

 • Koulun asioista tiedotetaan keskusradion, wilman ja info-tv:n, ilmoitustaulujen ja luokanohjaajan tuokion välityksellä.
 • Luokanohjaajan tuokio pidetään tiistaisin klo 9.35 – 9.50 kotiluokassa. Se on osa opetusta ja siksi pakollinen kaikille.

4. Vaatetus

 • Lippalakit, hatut ja pipot riisutaan heti, kun astutaan koulun sisätiloihin.
 • Ulkotakit riisutaan ja kengät jätetään niille varatuille paikoille.
 • Laukkuja säilytetään siten, että niitä ei ole kulkuväylillä.
 • Ota mahdolliset arvoesineet mukaan luokkaan, niitä ei ole hyvä jättää takin taskuihin.
 • Kouluvaatetuksen on oltava asiallinen ja toisia kunnioittava; liian paljastavat vaatteet tai toisia loukkaavat tekstit eivät kuulu toisia kunnioittavaan käytökseen.
 • Kaapit Voit lunastaa panttia vastaan kaapin, jossa voit säilyttää koulutarvikkeitasi koulupäivän aikana. Kaapit tyhjätään kesäksi.

5. Ruokailu

Haluamme pitää ruokatunnin mahdollisimman viihtyisänä tilaisuutena ja siksi jokaisen tulee huomioida seuraavia asioita:

 • Jokainen ruokailija ottaa itse sopivan määrän ruokaa linjastosta. Leipä ja voi, margariini noudetaan erillisestä pöydästä. Ruuhkan välttämiseksi voileivät voidellaan vasta ruokapöydässä.
 • Jokainen ruokailija jättää paikkansa siistiin kuntoon ja työntää tuolinsa pöydän alle.
 • Aina saattaa sattua vahinkoja, jolloin jokainen siivoaa jälkensä itse. Rättejä ja harjoja löytyy keittiöstä. Keittiöhenkilökunnalla on työtä ruoan valmistamisessa sekä tarjoilussa, joten säästämme heidän työtään kaikin keinoin.
 • Yleensä jonot etenevät nopeasti. Joskus ruuhkaa kuitenkin syntyy, tällöin jonottaminen on ainoa sivistynyt toimintatapa. Sinun kannattaa yleensä valita joku muu kuin aivan vasemmanpuoleinen jono, sillä siinä jonossa henkilökunta käyttää etuajo-oikeuttaan.
 • Jokainen luokka noudattaa vain sitä ruokailuvuoroa, joka on määrätty lukujärjestyksessä.

6. Käyttäytyminen, yleinen viihtyisyys ja siisteys

Koulussa käyttäydytään siten, että kaikilla on mukava ja turvallinen olo. Jokainen yhteiskoululainen tietää, millaista on asiallinen ja toista kunnioittava käyttäytyminen. Asiattomaan ja häiritsevään käyttäytymiseen puututaan aina tilanteen vaatimalla tavalla. Koetamme omalla käytöksellämme huomioida, että tilat ovat pysyvät hyväkuntoisina ja viihtyisinä

7. Kioski

Koulumme oppilailla on käytössään kioski, jota ylläpitää oppilaskunta sekä tukioppilaat. Kioski sijaitsee keltaisessa oppilaskunnan aulassa. Oppituntien aikana makeisten tai virvoitusjuomien nauttiminen on kielletty, eikä muutenkaan ole suositeltavaa. Kioski on avoinna iltapäivän välitunneilla ruokailun jälkeen klo 11.55 alkaen.

Kioski on yläkoululaisen etuoikeus, josta saamme nauttia. Laitathan roskat lähimpiin roska-astioihin. Näin helpotamme siistijöiden työtä ja samalla osoitamme, että arvostamme heitä ja heidän työtään. Kioskista ostetut välipalat nautitaan välitunnin aikana.

8. Polkupyörät, mopot, mopoautot ja kypärät

 • Polkupyörille, moottoriajoneuvoille (mopo, mopoauto) on varattu omat pysäköintipaikkansa. Koulupäivän aikana oppilailla on oikeus liikkua moottoriajoneuvolla urheilukentälle liikuntatunnille niistä annettujen ohjeiden mukaan. Urheilukentällä mopot jätetään kenttäalueen ulkopuolelle.
 • Mopolla kouluun tuleva oppilas jättää kypäränsä sille varatulle paikalle M-siiven eteisaulaan ja noutaa sen päivän päätteeksi.
 • Parkkipaikat eivät ole välituntialuetta. Paras tapa suojata omaisuutensa on turvamerkitä se ja lukita kulkuväline aina koulupäivän ajaksi. Jos lainaat kaverisi polkupyörää tai mopoa, muista pyytää lupa kavereiltasi. Näin vältymme väärinkäsityksiltä.

9. Kännykät ja soittimet

Kännyköiden ja soittimien tuominen kouluun tapahtuu oppilaan omalla vastuulla. Ne on pidettävä oppitunneilla äänettöminä ja poissa            näkyvistä. Kännykkäkameralla kuvaaminen vaatii aina luvan henkilöltä, jota haluaisi kuvata

10. Poissaolot

Koulussamme käytetään Wilma – poissaolojärjestelmää, josta oppilaat ja heidän huoltajansa näkevät oppilasta koskevat poissaolot ja palautteen. Oppilaat ja vanhemmat saavat käyttöönsä omat tunnuksensa. Sähköistä järjestelmää seuraamalla pysyy sekä oppilas että hänen huoltajansa ajan tasalla koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

 • Huoltajan tulee ilmoittaa sairauspoissaoloista koululle esim. luokanohjaajalle.
 • Luokanohjaaja voi myöntää korkeintaan kolmen päivän loman, kaksi viikkoa kestävät lomat anotaan kirjallisesti (valmis lomake löytyy wilman linkit-sivulta ja koulun kotisivuilta) koulun rehtorilta.
 • Yli kaksi viikkoa kestävät lomat anotaan opetuspäälliköltä.
 • Poissaolojen ilmoitusvelvollisuus on huoltajalla. Huoltaja vastaa lomien aikana lapsensa opiskelusta. Oppilaan tulee huolehtia poissaoloajan läksyistä. (lomake)

11. Seuraamukset

Koulumme järjestys perustuu tiettyjen pelisääntöjen tarpeellisuuden ymmärtämiselle ja myös niiden noudattamiselle. Joitakin ehdottomia kieltoja kuitenkin on – joko suoraan lakeihin perustuvia tai muutoin järjestyksen/ koulun pidon kannalta välttämättömiä. Pelisääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistuksia, jotka ovat:

1. Oppilaan poistaminen luokasta Jokaisella oppilaalla, samoin kuin opettajalla, on oikeus työrauhaan luokassa ja sen turvaamiseksi voidaan häiritsevä oppilas poistaa luokasta jäljellä olevan tunnin ajaksi (POL 36§).

2. Kotitehtävien suorittaminen Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä koulupäivän päätteeksi enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (POL 36§.)

3. Jälki-istunto Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti voidaan määrätä enintään  kahdeksi tunniksi kerrallaan jälki-istuntoon. Jälki-istunto voidaan määrätä vakavasta rikkomuksesta, kuten tupakoinnista koulussa. Jälki-istunto alkaa valvottuna VIIKON VIIMEISEN TYÖPÄIVÄN PÄÄTYTTYÄ. Jälki-istunnosta ilmoitetaan kirjallisesti oppilaan huoltajalle. Oppilasta on kuultava ennen rangaistukseen toimeenpanoa ja se on kirjattava.

4. Kirjallinen varoitus Jos oppilaan rikkomukset ovat vakavia tai toistuvia tai hän aiheuttaa vaaratilanteen, voidaan hänelle antaa kirjallinen varoitus. Kirjallisesta varoituksesta menee aina ilmoitus lastensuojeluun ja sivistyslautakunnalle.

5. Erottaminen määräajaksi Oppilas voidaan erottaa määräajaksi koulusta, jos rikkomus on vakava tai hän jatkaa epäasiallista käytöstä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan. Oppilaalla on näiden lisäksi vahingonkorvausvelvollisuus.

12. Muuta muistettavaa

 • Kouluajaksi lasketaan myös kaikki koulun tilaisuudet ja tapahtumat ja niissä pätevät koulumme pelisäännöt.
 • Tupakointi on kielletty kouluaikana ja koulun alueella. Koulussamme noudatetaan tupakoinnin osalta koulun omaa toimintamallia sekä tupakkalakia.
 • Energiajuomien nauttiminen koulussa on kiellettyä.
 • Päihteet ja päihtyneenä esiintyminen eivät kuulu kenenkään yhteiskoululaisen työpäivään. Henkilökunta on velvoitettu puuttumaan päihteiden käyttöön.
 • Lumipallojen heittely koulualueella on kielletty.
 • Teräaseiden, ilotulitteiden, tulitikkujen, sytkäreiden ym. vaaratilanteita aiheuttavien esineiden tuominen kouluun on ehdottomasti kielletty. Turvallinen kouluympäristö on koulussa työskentelevien henkilöiden oikeus.