Pukkilan koulun oppilashuolto

Koulu oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmässä ovat : koulukuraattori, terveydenhoitaja, koulu johtaja, erityisopettaja, luokanopettaja ja perheneuvolan edustaja. Oppilashuoltotyöryhmän kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan.