Pukkilan koulun oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmässä ovat : koulukuraattori, terveydenhoitaja, koulu johtaja, erityisopettaja, luokanopettaja ja perheneuvolan edustaja.

Oppilashuoltotyöryhmän kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan.