Osa Kauhajoen Yhteiskoulusta ulkoapäin kuvattuna.

Yhteiskoulun tukipalvelut

Koulunkäyntiohjaajat 

  • Koulunkäynninohjaajat työskentelevät oppilaan ohjaus- ja avustamistehtävissä yhteistyössä opettajan kanssa.
  • Koulunkäyntiohjaaja ohjaa oppilasta opettajan ohjeiden ja oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.
  • Osallistuu työyhteisön suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä on mukana kodin ja koulun vuorovaikutuksessa.
  • Koulunkäynninohjaajan työ auttaa osaltaan oppilasta selviytymään koulupäivään kuuluvista rutiineista ja oppimistapahtumista tasavertaisesti muiden kanssa.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, jonka tehtävänä on tukea oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Kuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

KESKUSTELEMAAN VOIT TULLA

erilaisista koulunkäyntiisi ja elämääsi vaikuttavista tilanteista esimerkiksi

  • kun koulussa tuntuu vaikealta (kouluun tuleminen, koulussa työskentely)
  • kun tunnet olosi ahdistuneeksi, väsyneeksi, stressaantuneeksi tai sinua jännittää
  • kun elämässäsi tapahtuu muutoksia
  • kun tarvitset tukea ihmissuhteissasi (kaverit, perhe, seurustelu)

Yhdessä voimme miettiä ratkaisuja ja selviytymiskeinoja. Myös koulun ulkopuolisten palvelujen tarpeellisuutta voimme yhdessä tarvittaessa pohtia. Kuraattoriin kannattaa ottaa jo yhteyttä silloin, kun ongelmat ovat pieniä! Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Huoltaja voi myös ottaa yhteyttä kuraattoriin esimerkiksi silloin, jos hänellä on huoli nuoresta tai perheensä tilanteesta.

Olen tavattavissa pääsääntöisesti:

  • Kauhajoen yhteiskoululla maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin
  • Kauhajoen lukiolla keskiviikkoisin

(Tarvittaessa voin tulla muinakin arkipäivinä kyseisille kouluille.)

 

Ystävällisin terveisin:
Kuraattori Minna Puisto
p. 040-5416643
minna.puisto@hyvaep.fi

 

Kouluyhteisöohjaaja

Kouluyhteisöohjaaja on koulun arjen tuki oppilaille ja opetushenkilöstölle. Kouluyhteisöohjaajan tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia kouluyhteisössä, ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia ja puuttua niihin varhaisessa vaiheessa.

Toimin koulun arjessa, siellä missä tarvitaan; luokkatilanteissa, pienryhmissä ja tarpeen mukaan yksilötyössä. Kouluyhteisöohjaaja voi pitää teematunteja sekä tehdä korjaavaa työtä erilaisten koulussa esiintyvien ryhmäilmiöiden parissa. 

Kouluyhteisöohjaaja tukee niitä oppilaita, joilla on haasteita kouluun kiinnittymisessä. Kouluyhteisöohjaaja tukee myös oppilaita, joilla uhkaa kertyä enemmän poissaoloja.

Juttelemaan voi tulla asiasta kuin asiasta, liittyi se sitten kouluun, kavereihin tai vapaa-aikaan. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. 

Olen tavoitettavissa yhteiskoululla ma, ti, to ja pe. Keskiviikot Vuoksilla. Työhuoneeni yhteiskoululla sijaitsee auditorioaulan Kohtaamossa.

Ystävällisin terveisin
Kouluyhteisöohjaaja Heini Kiukkonen
p. 040 168 1544
heini.kiukkonen@kauhajoki.fi