Osa Kauhajoen Yhteiskoulusta ulkoapäin kuvattuna.

Tukipalvelut koulun arjessa

Koulullamme työskentelee opetushenkilöstön lisäksi  ohjaajia ja sote-alan henkilöstöä. Moniammatillinen työ koulussa on erittäin tärkeää, jotta voimme taata oppilaille turvallisen ja hyvinvoivan oppimisympäristön. Yhteistyön tekeminen ennaltaehkäisevästi ja riittävän aikaisessa vaiheessa auttaa tilanteiden selvittämisessä.

Koulunkäyntiohjaajat 

 • Koulunkäynninohjaajat työskentelevät oppilaan ohjaus- ja avustamistehtävissä yhteistyössä opettajan kanssa.
 • Koulunkäyntiohjaaja ohjaa oppilasta opettajan ohjeiden ja oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.
 • Osallistuu työyhteisön suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä on mukana kodin ja koulun vuorovaikutuksessa.
 • Koulunkäynninohjaajan työ auttaa osaltaan oppilasta selviytymään koulupäivään kuuluvista rutiineista ja oppimistapahtumista tasavertaisesti muiden kanssa.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, jonka tehtävänä on tukea oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Kuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

KESKUSTELEMAAN VOIT TULLA

erilaisista koulunkäyntiisi ja elämääsi vaikuttavista tilanteista esimerkiksi

 • kun koulussa tuntuu vaikealta (kouluun tuleminen, koulussa työskentely)
 • kun tunnet olosi ahdistuneeksi, väsyneeksi, stressaantuneeksi tai sinua jännittää
 • kun elämässäsi tapahtuu muutoksia
 • kun tarvitset tukea ihmissuhteissasi (kaverit, perhe, seurustelu)

Yhdessä voimme miettiä ratkaisuja ja selviytymiskeinoja. Myös koulun ulkopuolisten palvelujen tarpeellisuutta voimme yhdessä tarvittaessa pohtia. Kuraattoriin kannattaa ottaa jo yhteyttä silloin, kun ongelmat ovat pieniä! Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Huoltaja voi myös ottaa yhteyttä kuraattoriin esimerkiksi silloin, jos hänellä on huoli nuoresta tai perheensä tilanteesta.

Olen tavattavissa pääsääntöisesti:

 • Kauhajoen yhteiskoululla maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin
 • Kauhajoen lukiolla keskiviikkoisin

(Tarvittaessa voin tulla muinakin arkipäivinä kyseisille kouluille.)

 

Ystävällisin terveisin:
Kuraattori Minna Puisto
p. 040-5416643
minna.puisto@hyvaep.fi

 

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija, jonka työn painopiste on ennaltaehkäisyssä. Hän seuraa oppilaiden kasvua ja kehitystä, selvittelee oppilaiden kanssa heidän ongelmiaan, tukee oppilaita ja heidän vanhempiaan ja huolehtii seulontatutkimuksista.

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat:

 • oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen tukeminen
 • terveysneuvonta ja terveyskasvatus
 • oppilaiden terveystarkastukset
 • koulun terveydellisten olojen valvonta
 • kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen

Kouluterveydenhuollossa suoritetaan laajat terveystarkastukset, joihin liittyy myös koululääkärin tapaaminen 8.luokalla.

Vanhemmat ovat kouluterveydenhoitajan tärkeitä yhteistyökumppaneita. Jos lapsen kehityksessä tai olemisessa  joku asia askarruttaa, voitte ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan.

Myös koulupäivän aikana saatujen kolhujen paikkaus ja sairastumisten selvittely on osa kouluterveydenhoitaja työtä. Jos oppilas sairastuu äkillisesti tai loukkaantuu koulussa tai koulumatkalla, terveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä vanhempiin. Terveydenhoitaja auttaa tarvittaessa hoitoon ohjauksessa. Kaikilla koulun aikuisilla on vastuu lapsen turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu lapsen hoidosta on siirtynyt huoltajalle.

Kouluterveydenhoitaja ei ole oppilaiden sairaanhoitaja, vaan sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestymisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti huoltaja. Sairastunutta lasta ei pidä lähettää aamulla kouluun terveydenhoitajan katsottavaksi, vaan oikea osoite on terveyskeskus, mikäli lapsen voinnista tarvitaan arviota. On hyvä tietää, ettei terveydenhoitaja ole koululla kokopäiväisesti ja aina paikalla.

Kouluterveydenhoitaja Hanne Risku
Yhteystiedot:
Puhelin: 040 519 0508 (puh.aika ma – pe klo 8 -9)
Sähköposti: hanne.risku@hyvaep.fi tai wilman kautta

 

Kouluyhteisöohjaaja

Kouluyhteisöohjaaja on koulun arjen tuki oppilaille ja opetushenkilöstölle. Kouluyhteisöohjaajan tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia kouluyhteisössä, ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia ja puuttua niihin varhaisessa vaiheessa.

Toimin koulun arjessa, siellä missä tarvitaan; luokkatilanteissa, pienryhmissä ja tarpeen mukaan yksilötyössä. Kouluyhteisöohjaaja voi pitää teematunteja sekä tehdä korjaavaa työtä erilaisten koulussa esiintyvien ryhmäilmiöiden parissa. 

Kouluyhteisöohjaaja tukee niitä oppilaita, joilla on haasteita kouluun kiinnittymisessä. Kouluyhteisöohjaaja tukee myös oppilaita, joilla uhkaa kertyä enemmän poissaoloja.

Juttelemaan voi tulla asiasta kuin asiasta, liittyi se sitten kouluun, kavereihin tai vapaa-aikaan. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. 

Olen tavoitettavissa yhteiskoululla ma, ti, to ja pe. Keskiviikot Vuoksilla. Työhuoneeni yhteiskoululla sijaitsee auditorioaulan Kohtaamossa.

Ystävällisin terveisin
Kouluyhteisöohjaaja Heini Kiukkonen
p. 040 168 1544
heini.kiukkonen@kauhajoki.fi

 

Koulukoutsi

Lasten ja nuorten apuna, jos kouluun lähteminen ahdistaa/pelottaa ja poissaoloja uhkaa kertyä.

Sanna työskentelee osana perheohjaamoa. 

Sanna Juupaluoma

040 5277140

 

Koulunuoriso-ohjaaja

Koulunuoriso-ohjaaja toimii koululla turvallisena aikuisena, jolla on roolinsa puitteissa aikaa ja tilaa nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen kouluympäristössä. Hän järjestää välituntitoimintaa on mukana mm. SOPU-tiimissä. Koulunuoriso-ohjaaja työskentelee koulussamme joka päivä.

 

Karoliinan työhuone sijaitsee auditorioaulan Kohtaamossa

Karoliina Saukko
p. 040 480 7005
karoliina.saukko@kauhajoki.fi