Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan tai lapsen kotona hoitava henkilö. Yksi perhepäivähoitaja saa hoitaa neljää kokopäiväistä alle kouluikäistä lasta samanaikaisesti, ja lisäksi yhtä esikoululaista tai ekaluokkalaista osapäiväisesti.

Perhepäivähoidon tarkoituksena on tarjota lapselle hoito-, kasvu- ja oppimisyhteisö, jossa korostuu kodinomaisessa ympäristössä tapahtuva turvallinen aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde. Lämmöllä ja läheisyydellä suoritetut perushoito- ja leikkitilanteet muodostavat oivallisia oppimis- ja kasvatustilanteita. Perhepäivähoidon ohjaajan tuki sekä hoitajan oma ammatillinen ote työnsä suunnittelussa ja toteutuksessa antavat perhepäivähoitajalle mahdollisuuden joustavaan ja lapsilähtöiseen toimintaan. Perhepäivähoitajan ja vanhempien kasvatuskumppanuus on tasapainoisen kasvatuksen perusta.

Kauhajoen perhepäivähoitajista osa on suorittanut perhepäivähoitajien ammattitutkinnon ja osalla on suoritettuna perhepäivähoitajan kurssi. Perhepäivähoitajan tulee osallistua jatkuvaan työnantajan järjestämään täydennyskoulutukseen.

Piirretyt nalle ja pupu tutkimassa muurahaispesää

Omassa kodissaan työskentelevä perhepäivähoitaja

Omassa kodissaan työskentelevä perhepäivähoitaja on työsuhteessa kuntaan. Perhepäivähoidon ohjaaja valvoo ja ohjaa perhepäivähoitajan työtä. Perhepäivähoitajan työskentely omassa kodissa edellyttää myös kodin järjestämistä työympäristöksi. Varhaiskasvatuslaissa edellytetään, että varhaiskasvatuspaikan tulee olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan lapselle sekä lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopiva. Sopivuus ja kodin olosuhteet arvioidaan kotikäynnin yhteydessä, jonka suorittaa perhepäivähoidon ohjaaja.

Lapsen kotona tapahtuva hoito / kolmiperhepäivähoito

Perhepäivähoito voi tapahtua myös lapsen kotona (esim. jos perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta) tai 2 – 3 perheen kodeissa vuorotellen eli ns. kolmiperhepäivähoitona. Kunta palkkaa näille perheille yhteisen perhepäivähoitajan.