Aron koulu ja leikkiviä lapsia

Aron koulun oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulunjohtaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja oppilasta opettavat luokanopettajat.  Ryhmässä pohditaan, miten tukea ja ohjata oppilasta koulunkäyntiin, kehitykseen ja erilaisiin ongelmiin liittyvissä asioissa esimerkiksi oppimisen ja sopeutumisen vaikeuksissa. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö kaikille oppilaille ja opettajille, sekä edistää kouluyhteisön keskinäistä yhteistyötä. Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa lukuvuodessa, tarvittaessa useammin.