Aron koulu ja leikkiviä lapsia

Aron koulun oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori, oppilasta opettavat luokanopettajat sekä vanhemmat. Tapauskohtaisesti päätetään, keitä ryhmässä on hyvä olla mukana. Ryhmässä pohditaan, miten tukea ja ohjata oppilasta koulunkäyntiin, kehitykseen ja erilaisiin ongelmiin liittyvissä asioissa esimerkiksi oppimisen ja sopeutumisen vaikeuksissa. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimisympäristö kaikille oppilaille. Ryhmä kokoontuu aina tarvittaessa. Aloitteen ryhmän kokoontumiselle voi tehdä koulun henkilökunnan lisäksi myös huoltajat.