Aron koulu ja leikkiviä lapsia

Kuraattori

Hei! Olen Kauhajoen kaupungin satelliittikoulujen ja esiopetuksen koulukuraattori Jenni Katajisto. Parhaiten minut tavoittaa puhelimitse (040 5757 556) ma-to klo 8–16, pe 8–12 tai sähköpostilla (jenni.katajisto@kauhajoki.fi)/ Wilman kautta. Kiertävän kuraattorin toimipisteitä lukuvuonna 2020-21 ovat Aron, Hyypän, Kainaston, Kolmenraitin, Pukkilan ja Päntäneen koulut eskareineen.

Aikataulu:
Maanantai: Kainasto
Tiistai: Aro
Keskiviikko: Kolmenraitin koulu (parittomat viikot) ja Hyyppä (parilliset viikot)
Torstai: Pukkila
Perjantai: Päntäne

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, jonka työnkuva koostuu suurimmaksi osaksi kahdenkeskisistä tai oppilaan kanssa tai oppilaan ja hänen kavereidensa kesken käydyistä luottamuksellisista keskusteluista. Kuraattorin työssä näkyy myös yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä työote, jota toteutetaan mm. ryhmäyttämismenetelmin, teematunnein jne. Tärkeä osa työtä on niin ikään yhteistyö oppilaan huoltajien ja perheen eri sidosryhmien kanssa. Kotiin otetaan yhteyttä, jos tarvetta siihen ilmenee, tai jos oppilaan tilanne sitä vaatii. On tärkeää muistaa, että kuraattorin kanssa käydyt keskustelut eivät automaattisesti tarkoita, että oppilaalla olisi ongelmia.

Kuraattori kuuluu koulujen oppilashuoltoryhmiin, joiden puitteissa työskennellään moniammatillisesti lapsen parhaaksi kasvatuskumppanuutta kunnioittaen. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, sosiaalisen kehityksen (tunne- ja ihmissuhdetaidot) ja koulunkäynnin tukeminen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sosiaalityön keinoin. Tarpeen vaatiessa konsultoidaan ja kartoitetaan yhteistyössä myös muita tukimuotoja oppilaalle ja/tai perheelle.

Oppilaat ohjautuvat kuraattorille joko opettajan, koulun muun henkilökunnan (esim. terveydenhoitajat) tai vanhempien aloitteesta tai omatoimisesti.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä mm.:

  • jos koulussa tuntuu vaikealta (kaverisuhteet, kouluun tuleminen, koulussa työskentely)
  • kotona on hankalaa (mm. riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia, sääntöjen asettaminen ja ylläpitäminen)
  • vapaa-ajalla on vaikeaa (riitaa kavereiden kanssa, harrastuksissa, pelaaminen, some)
  • omat jutut painavat mieltä (esim. yksinäisyys, masennus)

Kuraattori pyrkii tapaamaan kaikki luokat syksyn mittaan yhteisen tunnin merkeissä.

Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi lapsen koulunkäyntiin tai kaverisuhteisiin liittyvä asia mietityttää, tai perheessänne on tilanne, josta tahtoisitte puhua tai johon tahtoisitte apua. Kuraattorin työskentely on luottamuksellista lapsen edun mukaisesti.