Kohdeavustus

Avustusten myöntämisperusteet

  • haettavan kohdeavustuksen toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus
  • toiminnan vaikuttavuus Kauhajoen kulttuuri-, liikunta tai nuorisotyölle sekä harrastustoiminnan edistämiselle
  • kunnan strategian tukeminen
  • hakijan omatoimisuus
  • muilta tahoilta saadut avustukset.

Kohdeavustusta ei myönnetä

  • mikäli tukiyhteisön avustus on huomattavan suuri
  • jos järjestö saa toimintaansa avustusta kaupungin muilta sektoreilta
  • ryhmille, joiden toiminta katsotaan kaupungin toimesta järjestetyksi toiminnaksi
  • piirijärjestöille
  • poliittiseen vaalityöhön.

Avustusten hakeminen

Hyvinvointilautakunta julistaa avustukset haettavaksi. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka liitteineen on jätetty määräajassa hyvinvointijohtokunnan käsittelyyn. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toiminnan / kohteen / hankkeen yksityiskohtainen suunnitelma ja kustannusarvio sekä muualta saatava tulo. Hyvinvointilautakunta pidättää itsellään oikeudet käyttää harkintavaltaa hyväksyä tai hylätä hakemus.

Kohdeavustukset maksetaan kuitteja tai tavaran/toimittajan laskua (ostolaskut ja tuntikirjanpito) vastaan.

Kohdeavustukset on haettavissa perjantaihin 4.3.2022 klo 15.00 mennessä

Linkki kohdeavustuslomakkeeseen:
https://formbox.fi/e-form/fi/kauhajoki/f1f5868bed

 

Palautusosoite:
Kauhajoen kaupunki, Hyvinvointipalvelut
Hallintoaukio, PL 500
61801 Kauhajoki

tai sähköpostitse:  hyvinvointipalvelut@kauhajoki.fi