Jalkapallon pelaamista

Kohdeavustus

Avustusten myöntämisperusteet

  • haettavan kohdeavustuksen toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus
  • toiminnan vaikuttavuus Kauhajoen kulttuuri-, liikunta tai nuorisotyölle sekä harrastustoiminnan edistämiselle
  • kunnan strategian tukeminen
  • hakijan omatoimisuus
  • muilta tahoilta saadut avustukset.

Kohdeavustusta ei myönnetä

  • mikäli tukiyhteisön avustus on huomattavan suuri
  • jos järjestö saa toimintaansa avustusta kaupungin muilta sektoreilta
  • ryhmille, joiden toiminta katsotaan kaupungin toimesta järjestetyksi toiminnaksi
  • piirijärjestöille
  • poliittiseen vaalityöhön.

Avustusten hakeminen

Hyvinvointilautakunta julistaa avustukset haettavaksi. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka liitteineen on jätetty määräajassa hyvinvointijohtokunnan käsittelyyn. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toiminnan / kohteen / hankkeen yksityiskohtainen suunnitelma ja kustannusarvio sekä muualta saatava tulo. Hyvinvointilautakunta pidättää itsellään oikeudet käyttää harkintavaltaa hyväksyä tai hylätä hakemus.

Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan. Kustannus pitää olla syntynyt vuoden 2023 aikana ja maksettuna viimeistään 31.12.2023.

Kohdeavustusten haku on ajalla 1.2. – 28.2.2023 klo 15.00 mennessä.