Peltotie Hyypänjokilaaksossa

Valtakunnallisesti arvostettua maaseutumaiseman rikkautta

Hyypänjokilaakso on paitsi elävää maaseutua myös valtakunnallisesti merkittävä maisemanhoitoalue, jota hoidetaan aktiivisesti. Hyypässä pääset osaksi maaseutumaisemaa vaikkapa kulkemalla peltotietä tai kesantopellon reunaa merkityillä kävelyreiteillä. Maiseman tekee erityiseksi murroslaakson jylhät muodot, ylärinteiltä avautuvat pitkät näkymät, rinteisiin uurtuneet kanjonit ja maaseutumaiseman muotojen ja yksityiskohtien rikkaus.

Hyypänjokilaakso

Hyypänjokilaakso n. 20 km pitkä, kapea ja verrattain jyrkkärinteinen laakso Kauhajoen eteläosassa. Sen kaunis maaseudun viljelymaisema on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi. Kauniin, avoimen peltomaiseman lisäksi voi Hyypässä ihailla mm. vanhoja pohjalaistalojen rakennusryhmiä. Vanhimmat rakennukset ovat pääasiassa 1800- luvulta ja 1900-luvun alusta.

Maisemaa voi ihailla laakson molemmin puolin kulkevilta maanteiltä. Parhaiten näkymiä avautuu laakson poikki johtavilta yhdysteiltä. Matkailupalveluja alueelta löytyy mm. kahvila ja antiikkiliike Hyypän Helmi laakson länsipuolella kulkevan kantatie 44:n varrella sekä kävelypolkuverkosto, joka sisältää 6-17-kilometrin mittaisia reittejä maalaismaisemassa. Useimmat reiti voi aloittaa Hyypän majalta (Könnönkyläntie 25). Laakson voi myös kiertää autolla, sillä itä- ja länsipuolen tiet ovat yhteydessä toisiinsa laakson pohjois- ja eteläpuolella.

Hyypän maisemaa hoidetaan aktiivisesti

Hyypänjokilaakson maisemaa on hoidettu aktiivisesti kyläläisten voimin sekä julkisrahoitteisilla hankkeilla. Tuö on saanut tunnustusta tuloksistaan. Vuonna 2012 Hyypän kyläseuran, Kauhajoen kaupungin ja Metsäkeskuksen hankkeet voittivat ympäristöministeriönjärjestämän Suomen paras maisemahanke -kilpailun. Hankkeet ottivat osaa myös kansainväliseen maisemahankekilpailuun, josta saatiin kunniamaininta.

Kuvasikermä Hyypän  maisemista ja maiseman hoidosta

Paikoijia Hyypän maisemassa patikkatapahtumassa

Hyypänjokilaakson kävelyreitit

Hyypänlaakson keskivaiheille Korhoskylän ja Panttikylän välille on perustettu maastoon merkittyjä kävelyreittejä. Ne kulkevat vaihtelevassa maisemassa kylä- ja peltoteitä, kesantopeltoa ja metsäpolkuja pitkin. Ympyräreittien pituudet ovat 17, 10 ja 6 km. Reitit on nähtävillä mobiililaitteella digitaalisena retkikartta.fi-palvelussa. Pdf-tuloste reittikartasta on ladattavissa tältä sivulta. Kiinnostavaa kohdetietoa reittien varsilta on luettavissa Kauhajoki.net-sivun kohdekartalta.

Reitistön varrella on neljä opastus- ja palvelupistettä, joissa on mm. infokartta. Aloituspisteitä, joiden yhteydessä on pysäköintipaikka, on Hyypän majalla (Könnönkyläntie 25), Panttikylän lintutornilla (Pantintie 63), Jokimäenkoulun yhteydessä olevalla kodalla (Rantakuja 15) sekä Yli-Korhosen tilan edustalla (Yliluhdantie 5).

Hyypän majan ja Jokimäenkoulun palvelupisteiden yhteydessä on PuuCee ja kota, jossa voi paistaa makkaraa.

Panttikylän lintutornin yhteydessä on Geopark-infotaulu Hyypänjokilaakson geologiasta.

Hyypänjokilaakson kartat

Hyypänjokilaakson pitkät näkymät, viehättävä maaseutumaisema rakennuksineen sekä luontoelämykset on parasta kokea paikan päällä. Kartat alueen arvoista, kävelyreiteistä, auto- tai pyöräilykierroksesta kohteineen sekä kartta, johon on merkitty alueen palvelut on ladattavissa otsikon Kartat, esitteet ja materiaalit alta. Kauhajoki tutuksi -sivuston zoomattava google-maps-kohdekartta löytyy täältä.

Hyyppä autolla tai pyörällä

Kun haluat tutustua Hyypän pitkiin näkymiin tuulilasin läpi maisemia ihaillen, aja siksakkia laakson puolelta toiselle laakson halki kulkevia teitä pitkin. Voit seurata valmista reittiä, jonka varrella on maisemien lisäksi mm. pohjalaista talonpoikaisarkkitehtuuria, suoramyyntiä ylämaankarjatilalta, talonpoikaisantiikkimyymälä ja luontokohteita. Reittiä voi jatkaa Katikasta (kohde 10) myös Kauhajärvelle, ja tutustua siellä Kauhajärven kauniiseen kyläkirkkoon. Kauhajärveltä suorin reitti takaisin Kauhajoen keskustan suuntaan on kantatie 44 laakson länsireunalla.

Kauhajoki virtaa kapeana Hyypänjokilaakson pohjalla

Käyttö- ja hoitosuunnitelma ohjeena maiseman vaalimisessa

Hyypänjokilaaksoon on laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma osana maisemanhoitoalueen perustamista luonnonsuojelulain nojalla. Suunnitelma on julkaistu Suomen ympäristö -julkaisusarjassa. Pdf-muotoinen käyttö- ja hoitosuunnitelma on luettavissa julkaisuna ympäristöhallinnon internetsivuilla.

M. Nummijärvi: Lakeuksien laidalta Katikan kuruille. Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma, Suomen ympäristö 37/2008 Sivut I-48, sivut 50-119.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on piirteitä maankäytön ja maisemanhoidon suunnitelmista. Suunnitelmakartalla on mm. määritelty erilaisia maankäyttömuotoja sekä hoitoon ja arvoihin liittyviä merkintöjä kuten avoimena pidettävä näkymäalue, rakentamisvyöhyke tai ohjeellinen virkistysreittivaraus. Kohteille on annettu hoitosuosituksia, joiden noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Alueella sijaitsevat vanhan maatalouden yksityiskohdat kuten ladot, maisemapuut ja metsäsaarekkeet sopivat hyvin maisemanhoidon täsmäkohteiksi. Hoitotoimenpiteitä toteutetaan vain maanomistajien suostumuksella.

Hoitosuunnitelma tarjoaa myös ohjeita rakennetun ympäristön hoitoon. Hoitokorteissa havainnollistetaan ohjeita rakennusten sijoittamisesta sopiville paikoille maisemaan, pihapiirin muodostamisesta, rakennusten ulkonäön suunnittelusta sekä pihapiirin viimeistelystä rakenteiden ja kasvillisuuden avulla. Hoitokorteissa havainnollistetaan sekä suositeltavia että vältettäviä ratkaisuja.