Kulttuurin aika

Kulttuurin aika on nyt

Kulttuuri on investointi tulevaisuuteen

” Kulttuuri on kansakunnan tärkeintä pääomaa. Kulttuuri määrittää, mitä me ihmisinä olemme. Se rakentaa identiteettiämme ja maakuvaa. Elämme jatkuvasti keskellä kulttuuria.”
” Tavoitteemme on nostaa kulttuurialan pitkäjänteinen kehittäminen tulevien hallitusten kunnianhimon kohteeksi.”
Annamme kulttuurillemme sille kuuluvan arvostuksen
” Kulttuuri ei ole eliittien asia, ei kakunkuorrutusta eikä hyvien aikojen luksusta. ”

Kasvatamme hyvinvointiamme investoimalla kulttuuriin
” Julkinen rahoitus on hyödyllisintä silloin, kun se toimii vipuvartena, jonka myötä merkittäviin kulttuurihankkeisiin saadaan mukaan yksityistä rahoitusta. ”

Tarjoamme kaikille suomalaisille tasavertaiset mahdollisuudet nauttia kulttuurista
” Kulttuuriin kasvetaan ja kasvatetaan. Kaikkien täytyy saada osansa kulttuurista lapsuudesta alkaen koko eliniän ajan.”

Kulttuurin aika on nyt ja aina : Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle. 
Lue aiheesta lisää: Kulttuurin aika on nyt

Tehtävänä oli laatia ehdotuksia taide- ja kulttuurialan elpymiseksi ja vahvistamiseksi. Työryhmä ehdottaa, että vuonna 2023 alkavalla hallituskaudella eduskunnalle annetaan kulttuuripoliittinen selonteko, jossa otetaan huomioon laajasti luovia aloja koskevat asiat. Alojen edistämiseen liittyvät hallinnonalarajojen esteet on poistettava.

Taiteen ja kulttuurin rahoituksen valtion talousarviossa (luku 29.80.) työryhmä haluaa nostaa yhteen prosenttiin talousarvion menoista vuoteen 2027 mennessä. Valtion, kuntien ja yksityisen sektorin tulee lisätä yhteistyötä ja monikanavaista rahoitusta kehittämistoimissa.

Työryhmä haluaa kehitettävän sekä kulttuuri- että elinkeinopoliittisia rahoitusinstrumentteja ja tukijärjestelmiä. Alan koulutuksen työelämävastaavuutta tulee parantaa. Työryhmä kiinnittää huomiota erityisesti kulttuurialan freelancereiden vaikeaan asemaan. Työryhmä vaatii julkista valtaa takaamaan freelancereiden sosiaalisten oikeuksien, riittävän sosiaaliturvan ja työehtojen toteutumisen. Lisäksi valtion ja kuntien tulee turvata kulttuuripalvelujen yhdenvertainen saatavuus.