Henkilö juoksee hiekkatiellä. Takana tiehen piirtyy hänen varjonsa.

Erityisliikuntakortin hakemus ja ohjeet

Ohjeet erityisliikuntakortin hakijalle

Kauhajokelaisilla erityisryhmiin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus hakea käyttöönsä erityisliikuntakortti.

Hakemuslomakkeita saa paperisena Kauhajoen kaupungintalon infosta  (kaupungintalo, 1 krs) tai Virkun palvelupisteestä.

Hakemuslomake toimitetaan Virkun palvelupisteeseen tai postitse osoitteella Kauhajoen kaupunki, liikuntapalvelut, os. PL 500, 61801 Kauhajoki. Merkitse kuoren päälle: erityisliikuntakortti-hakemus.

Kortin hinta on aikuisilta 80 € / vuosi, lapset (alle 16-vuotiaat) 35 € / vuosi. Lisäksi peritään ladattavasta kortista panttimaksu 4 euroa, joka hyvitetään takaisin kun kortti palautetaan palvelupisteelle (ellei kortille ladata lisää käyttökertoja). Erityisliikuntakortti myönnetään hyvinvointijohtajan päätöksellä.

Kortin voi lunastaa myös osamaksulla, josta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

Erityisliikuntakortti on voimassa Virkistysuimala-urheilutalon liikuntapalveluissa seuraavasti:

 • Virkun uimalan ja kuntosalin käyttö aukioloaikojen mukaan
 • Liikuntapalveluiden ohjattu liikunta Virkussa liikuntakalenterin mukaisesti

Kortti on voimassa 1 vuoden ostopäivästä lähtien eikä sitä lunasteta takaisin.

Kortti on henkilökohtainen -> tarvittaessa henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä korttia esitettäessä. Kortin saanut on vastuussa sääntöjen noudattamisesta ja kortti voidaan sulkea väärinkäytösten vuoksi.

Avustaja pääsee maksutta, mikäli avustustarve on sekä pukeutumis- että allas-, kuntosali- ja painisalitiloissa.

Erityisliikuntakortilla pääsee myös käyttömaksutta muiden toimijoiden Virkussa järjestämiin ohjatun liikunnan toimintoihin (käyttömaksu = kuntosalimaksu tai uimalamaksu), tällöin kuitenkin järjestäjän muut perimät maksut tulee maksaa suoraan järjestäjälle (esim. Tules ry, Kauhajoen Naisvoimistelijat ry ja Kauhajoen Liikuntaseura ry)

Kortin hakemuksen liitteeksi henkilö tarvitsee luotettavan selvityksen perusteita kortin myöntämiseksi. Näitä ovat esim. lääkärin tai terveydenhoitajan lausunto tai todistus, Kelan päätös hoito- tai vammaistuesta, kopio KELA-kortista (tunnukset) tai Inva P-lupa.

Erityisliikuntakortti voidaan myöntää Kauhajoen kaupungin asukkaille seuraavin perustein

 • Parkinsonin tauti G20
 • MS-tauti G35
 • Pitkäaikainen kipuoireyhtymä F45.4
 • Hemiplegia G81
 • Invalidit: haitta-aste vähintään 50 % tai haittaluokka vähintään 11
 • Kehitysvammaiset, lääkärintodistus
 • CP-vammaiset, lääkärintodistus
 • Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13)
 • Näkövammaiset (haitta-aste 60 %, näkövammakortti)
 • Kuulovammaiset (haittaluokka vähintään 8, vaikea kuulovamma)
 • MS-potilaat: KELA- kortin tunnus 109 tai 303
 • Reumasairaat ja nivelpsoriasista sairastavat: KELA- kortin tunnus 202 tai 313
 • Astmaatikot: KELA- kortin tunnus 203
 • Psykiatriset sairaudet: KELA- kortin tunnus 112 tai 188
 • Diabeetikot: KELA- kortin tunnus 103
 • Polion sairastaneet/ jälkitilat, lääkärintodistus
 • Parkinsonin tautia sairastavat: KELA- kortin tunnus 110
 • Sepelvaltimotautia sairastavat: KELA- kortin tunnus 206
 • Sydämen vajaatoimintaa sairastavat: KELA-kortin tunnus 201
 • Epileptikot: KELA- kortin tunnus 111
 • Elinsiirtopotilaat, lääkärintodistus
 • Lihastautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 108
 • AVH- sairaudet (esim. Afasia), lääkärintodistus
 • Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F 82)
 • MBD (diagnoosi F 90.0)
 • Fibromyalgia (M79.0, M79.2)
 • Syöpäpotilaat, lääkärintodistus
 • Ylipainoiset BMI 28, terveydenhoitajan lausunto
 • Laihdutusleikkauksen jälkitila
 • Sokeriaineenvaihdunnan häiriö IGT, terveydenhoitajan lausunto
 • Ahdistuneisuuteen, stressiin ja elimellisiin oireisiin liittyvien häiriöiden diagnoosit (F40-45)
 • Fysiologisiin häiriöihin liittyvien käyttäytymisoireyhtymien diagnoosit (F50-52)
 • Asperger (F 84.5)
 • Päihteiden käyttöön liittyvät diagnoosit
 • Persoonallisuushäiriöiden diagnoosit (F60-63, ei seksuaalihäiriöt)
 • Vammaiset lapset (esim. adhd, autismi, dysfasia (F 80.2 ja 80.1), sydänlapset, syöpää sairastavat lapset, lihassairaudet, astma, diabetes, reuma…) terveydenhoitajan/lääkärin lausunnolla tai KELA-kortin tunnuksella

Erityisliikuntakortti voidaan päättää toistaiseksi voimassa olevana pysyvän tarpeen vuoksi. Mikäli kyse on erityisliikuntakortin uusimisesta, niin mainitaan se hakemuksessa. Mikäli todistus tai liitteet on toimitettu aiemmin, niin uuden hakemuksen mukana ei tarvitse toimittaa uusia todistuksia/liitteitä (ellei todistus/liite ei ole enää voimassa tai ne ovat oleellisesti muuttuneet). Myöntäjä pyytää tarvittaessa toimittamaan uuden todistuksen tai liitteen.

Erityisliikuntakortin lunastaminen

Saatuasi myönteisen päätöksen hakemukseesi voit lunastaa kortin maksua vastaan Virkun palvelupisteeltä. Korttiin tulee henkilön nimi ja ostopäivämäärä. Korttia ei lunasteta takaisin jälkikäteen.

Hakemuksen käsittelyaika on noin 1-2 viikkoa. Tieto päätöksestä lähetetään tekstiviestillä hakijalle ja päätöksen voi hakea Virkun palvelupisteestä.

Kortti tulee esittää aina palvelua käytettäessä tai pyydettäessä.