kuvituskuva

Harjannevan tuulivoimaosayleiskaavahanke etenee – kaavaluonnos nähtävillä ja yleisötilaisuudet marraskuussa

Kauhajoen kaupungin teknisten palvelujen toimialalla on vireillä Ilmatar Kauhajoki Oy:n aloitteesta vireille saatettu Harjannevan tuulivoimaosayleiskaavahanke. Kaavahankkeen tarkoitus on mahdollistaa kymmenen enintään 350 metriä korkean tuulivoimalan sijoittaminen Ikkeläjärven ja Säkkijärven väliin sijoittuvalle alueelle, joka ulottuu idässä kuntarajaan. Hankealueen rajalta etäisyys Kauhajoen keskustaan on noin 17 km.

Osayleiskaavan laatii Sweco Finland Oy, arkkitehti Iikka Ranta. Hankkeessa toteutetaan rinnakkain kaavan laadinta ja YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-selostuksen nähtävillä olosta tiedottaa ELY-keskus verkkosivuillaan. (https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/harjannevan-tuulivoimapuisto-kauhajoki-ja-kurikka ).

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä kaupungintalon teknisten palvelujen toimitiloissa (3. kerros) 8.11. – 8.12.2023 kaupungintalon aukioloaikoina ja Kauhajoen kaupungin verkkosivuilla: (www.kauhajoki.fi/ https://kauhajoki.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat).
Sivulla on myös linkki YVA-asiakirjoihin. Lisäksi hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) pidetään nähtävillä kaavaehdotuksen valmistumiseen saakka.

Mahdolliset kannanotot tai huomautukset pyydetään toimittamaan tekniselle lautakunnalle viimeistään 8.12.2023 sähköpostitse osoitteeseen tekninen@kauhajoki.fi tai postitse Kauhajoen kaupunki, tekninen lautakunta, PL 500, 61801 Kauhajoki.

Yleisötilaisuudet

Hankkeen YVA:sta ja kaavaluonnoksesta järjestetään yhteiset yleisötilaisuudet:

  • Ikkeläjärven nuorisoseurantalolla Ilmolassa (Rytinevantie 6, 61880 Ikkeläjärvi) 21.11.2023 klo 18.00 – 20.00
  • Ilvesjoen nuorisoseurantalo Toimelassa (Ilvesjoentie 691, 61760 Ilvesjoki, Jalasjärvi) 22.11.2023 klo 18.00 – 20.00

Tilaisuuksissa on läsnä hanketoimijan, kaavoituskonsultin, ELY-keskuksen ja kaupungin edustus. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

 

Lisätietoja:

Marketta Nummijärvi
kehittämispäällikkö
puh. 040 481 0003
marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi

Kaavan laativa konsultti:
Sweco Infra & Rail Oy/Iikka Ranta
puh. 040 763 0161
iikka.ranta@sweco.fi