kuvituskuva

Asemakaavamuutos parantaa mahdollisuuksia asuinkerrostalojen rakentamiseen

Kauhajoen kaupungin teknisten palveluiden toimialalla on nähtävillä asemakaavan muutos kortteleissa 1001 ja 1022 sekä niihin liittyvillä katu- ja viheralueilla. Uusi kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 4.4.-6.5.2024 välisen ajan kaupungin verkkosivuilla ja kaupungintalon teknisten palveluiden toimitiloissa aukioloaikojen puitteissa.

Kaavaehdotuksesta järjestetään kaupungintalon valtuustosalissa (osoite: Hallintoaukio, II kerros) 18.4.2024 klo 17.00 alkaen yleisötilaisuus, jossa kerrotaan kaavaratkaisuista sekä esitellään eri korkuisista kerrostaloista tehtyjen kaavavaihtoehtojen havainnekuvia.

Asemakaavan muutosalueet sijaitsevat Kauhajoen ydinkeskustassa Asevelitien, Puistotien, Prännärintien ja Museotien rajaamassa korttelissa (1022), sekä Urheilutien varrella, Topeekan ja Kauhajoen välissä olevassa korttelissa (1001). Kaavamuutosten tarkoituksena on parantaa kerrostalojen rakentamisen mahdollisuuksia keskustan alueella.

Kauhajoen kaupungin kehittämispäällikkö ja kaavoittaja Marketta Nummijärven mukaan kaavamuutoksen tarkoituksena on tukea vuonna 2018 valmistuneessa osayleiskaavassa päätettyjä strategisia tavoitteita keskustan osalta.

” Asemakaavamuutoksen myötä syntyy yksi uusi kerrostalotontti Asevelitien varteen jopa kahdeksan kerroksiselle rakennukselle. Lisäksi kolmella olemassaolevalla tontilla mahdollistuu nykyistä korkeamman eli 4-5 kerroksisen rakennuksen rakentaminen. Muutos tiivistää keskustan maankäyttöä ja luo siten mahdollisuuksia keskustan kaupunkimaiselle kehittymiselle.”

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisina 6.5.2024 klo 15.00 mennessä joko sähköisesti kirjaamo@kauhajoki.fi tai postitse Kauhajoen kaupunki  / kaupunginhallitus, PL 500, 61801 Kauhajoki.

Lisätietoja kaavaehdotuksesta: https://kauhajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/

Havainnekuvat:

Havainnekuva

Havainnekuva 2