Ympäristöpalveluiden muistilista mökkeilijöille

Punainen mökki puiden seassa.JÄTTEIDEN KÄSITTELY SEKÄ KIERRÄTYS

Mökin jätteidenkäsittelyasiat kannattaa miettiä ja hoitaa kuntoon ennen lomalle lähtöä. Kierrättämisestä ei kannata luopua, vaikka muuten vaihtaisikin vapaalle.

Mikäli mökillä oleskellaan paljon ja mökille on olemassa tie, on mukavin ratkaisu jätteidenkäsittelylle oma jäteastia. Jäteastian tyhjentämisestä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa sille ajalle, kun kesämökillä ollaan. Jäteastialla tulee olla jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennykset.

Jäteastian yhteiskäsittelystä voi sopia myös kaksi tai useamman lähekkäin sijaitsevan kiinteistön kanssa. Joillain mökkialueilla kimppa-astioita saattaa myös olla esimerkiksi kesämökki-, tie- tai kyläyhdistyksellä. Yhteisen astian käytöstä pitää tehdä Suupohjan jätelautakunnalle kirjallinen ilmoitus.

Vapaa-ajan asukkaiden on myös mahdollista lunastaa avain lukollisiin poltettavan jätteen astioihin, joita löytyy Botniaroskin toiminta-alueelta. Vapaa-ajan asunnoilta poltettavan jätteen voi viedä myös hyötykäyttöasemille niiden aukioloaikoina. Kartonki, lasi-, metalli- sekä muovipakkaukset voi viedä lähimpään RINKI-ekopisteeseen loma-asuntosi lähellä!

www.botniarosk.fi
www.rinkiin.fi

JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Haja-asutuksesta tulevat jätevedet likaavat enimmäkseen asukkaiden omaa lähiympäristöä. Ne voivat kuitenkin myös pilata pohjaveden ja tehdä kaivoveden käyttökelvottomaksi. Jos jätevedet pääsevät vesistöön, vedenlaatu heikkenee ja samalla vesistön arvo ja käyttökelpoisuus vähenee. Uimavedet likaantuvat herkästi varsinkin jätevesien purkupaikan lähiympäristössä, mikä aiheuttaa uimareille terveysriskin.

Ympäristönsuojelulain asettama yleinen jätevesienpuhdistamisvelvollisuus, koskee pääsääntöisesti kaikkia sellaisia kiinteistöjä, joissa syntyy talousjätevettä eli keittiö-, pesu- tai käymäläjätevesiä. Jätevedet on käsiteltävä niin, ettei siitä aiheudu ympäristönpilaantumista.

Tarkista siis, että jätevesiasiat ovat kunnossa myös loma-asunnolla, jotta voit huoletta nauttia puhtaasta ympäristöstä sekä vesistöistä myös seuraavina kesinä.

Haja-asutuksen jätevesimääräykset – keitä ne koskevat? | Vesi.fi

VIRERASLAJIT

Mökkeilyn lomassa on hyvä tehdä havaintoja alueella kasvavista vieraslajeista ja hävittää haitalliset kasvit myös vapaa-ajan kiinteistöltä. Kiinteistön omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallinen vieraslajikasvi omalta alueeltaan, myös siis naapurikiinteistöltä tai muualta ympäristöstä levinnyt esiintymä. Jos laji on levinnyt naapurin alueelta, naapurusten on syytä ryhtyä torjuntaan samanaikaisesti ja mielellään jonkinlaisessa yhteistyössä, jotta lajin uudelleen leviäminen saataisiin tehokkaasti estettyä.

Lisätietoa vieraslajien torjunnasta saa esimerkiksi www.vieraslajit.fi sivustolta.

 

Ympäristöpalvelut toivottaa hyvää kesää kaikille!