Uimakausi alkaa, uitko puhtaissa vesissä?

Uimarantojen uimavesien laatua tutkitaan säännöllisesti uimakauden, 15.6.–31.8. aikana. Lisäksi terveydensuojeluviranomaisen toimesta uimarantoja tarkastetaan ennen uimakauden alkua.

Uimarannat jaotellaan arvioidun käyttäjämäärän perusteella yleisiin uimarantoihin (EU-uimarannat) sekä pieniin yleisiin uimarantoihin.

Uimakaudella otetaan yleisistä rannoista kolme vesinäytettä ja näiden lisäksi EU- uimarannoilta otetaan yksi vesinäyte kesäkuun alussa. Vedestä tutkitaan bakteereita. Näytteenoton yhteydessä seurataan esiintyykö rannalla sinilevää, jätteitä tai muuta poikkeavaa esim. muita leviä.

Näytetulokset ovat yleisön nähtävillä uimarannan läheisyydessä ilmoitustaululla ja Kauhajoen kaupungin ympäristöpalveluiden nettisivuilla,  Uimavesitulokset 2024

 

Tulosten tulkintaa bakteerien osalta

Raja- arvot:
Suolistoperäiset enterokokit      400  (pmy//100 ml)
Escherichia coli                             1000 (pmy//100 ml)

Esim. Enterokokeissa, jos näytteenoton tulos on 315 täyttää se laatuvaatimukset ja tarvetta toimenpiteille ei ole. Jos kuitenkin tulos olisi 415 ei se olisi hyväksyttävissä ja terveydensuojeluviranomainen aloittaisi selvittelyt ja mahdolliset toimenpiteet tuloksen vuoksi.

Sinilevä tilannetta seurataan koko kesän uimarannoilla aistinvaraisesti. Ensisijaisesti rannan ylläpitäjien toimesta ja lisäksi kuntalaisilta saatujen ilmoitusten avulla. Toimenpiteisiin ryhdytään, jos rannalta tai uimavedestä tehdään havainto sinilevästä. Arviointi asteikko on seuraavanlainen:

  • Ei havaittu  → Uimaveden pinnalla tai veden rajassa ei ole havaittu syanobakteereja.
  • Havaittu vähän  → Syanobakteereja on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina uimavedessä.
  • Havaittu runsaasti  → Uimavesi on selvästi syanobakteeripitoista tai uimaveden pinnalle on kohonnut pieniä syanobakteerilauttoja tai rannalle on ajautunut syanobakteerikasaumia.
  • Havaittu erittäin runsaasti  →  Syanobakteerit muodostavat laajoja lauttoja tai niitä on ajautunut uimarannalle paksuiksi kasaumiksi.

 

Lisätietoa alueemme uimarannoista löytyy, Uimavesi -sivuilta.

Aurinkoisia uimakelejä toivottaa ympäristöterveysvalvonta!

Sininen järvimaisema