Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Toimenpideohjelma

Lapsiystävällinen Kauhajoen kaupunki, toimenpideohjelma 2022-2023

 

  1. Lapsen oikeudet osaksi työntekijöiden ja luottamushenkilöiden systemaattista perehdytysohjelmaa. Luottamushenkilöiden koulutus uuden valtuustokauden alussa.
  2. Lapsivaikutusten arviointimallin (LAVA) käyttöönotto ja systemaattinen toteuttaminen selkeiden ohjeiden avulla. Esimieskoulutus aiheeseen.
  3. Kunta luo ja ottaa käyttöön lasten ja nuorten osallisuutta edistäviä systemaattisia rakenteita, esim. lapsiperheiden palvelujen asiakasfoorumi, lapsiparlamentti, säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt.
  4. Kunta vahvistaa perheiden tukipalveluiden rakenteita moniammatillisessa yhteistyössä. Lisätään tietoisuutta kynnyksettömistä tukipalveluista (esim. perheohjaamo ja Perhetupa Soffa). Vakiinnutetaan perheohjaamon resurssit.
  5. Laaditaan koko kaupunkia koskeva lasten ja nuorten kiusaamisen ehkäisyn ohjelma. Toteutumisen arviointi vuosittain.

Toimenpideohjelmaa laadittaessa tehtiin nykytilan kartoitus, jossa kuultiin myös lapsia mm. siitä, mikä tekee heidän elämästään hyvää.