Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

4. Perheiden tukipalvelut

Tavoite

Perheiden tukirakenteiden vahvistaminen peruspalveluissa:
Perheohjaamon toiminta on vakiinnutettu osaksi kunnan toimintaa.
Vahvistetaan ja lisätään tietoisuutta peruspalvelujen sisällä annettavista kynnyksettömistä tukipalveluista (esim. Perheohjaamo ja Perhetupa Soffan toiminta)
Vakiinnutetaan koulunuorisotyö ja sitouttava kouluyhteistyö koulupudokkuuden ehkäisemiseksi.

Toimenpiteet
1. Vahvistetaan yhteistyötä lapsiperheiden terveys- ja sosiaalipalveluihin kuntakohtaisten tarpeiden näkökulmasta (esim. perheohjaamo). Rakennetaan yhteistyöverkostot tulevaisuuden yhteistoiminta-alueeseen siirtymistä ajatellen.

Toimenpiteen eteneminen
Perheohjaamo on toiminut vuodesta 2019 lukien. Perheohjaamo on vakiinnutettu osaksi kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluita. Perheohjaamossa on neljä kokoaikaista työntekijää. Myös Perhetupa Soffa on vakiintunut osaksi kunnan toimintaa.

2. Vahvistetaan ja lisätään tietoisuutta peruspalvelujen sisällä annettavista kynnyksettömistä tukipalveluista (esim. Perheohjaamo ja Perhetupa Soffan toiminta).

Toimenpiteen eteneminen
Tiedotusta on suunnattu sekä perheille että kouluille ja varhaiskasvatusyksiköille. Asiakkaat, perheet, lapset ja nuoret osaavat nyt hakeutua itse perheohjaamon palveluiden piiriin.

3. Vakiinnutetaan koulunuorisotyö ja sitouttava kouluyhteistyö koulupudokkuuden ehkäisemiseksi.

Toimenpiteen eteneminen
Hanketoiminnalla aloitettu koulunuorisotyö sekä sitouttava kouluyhteistyö on vakiinnutettu osaksi kaupungin toimintaa.

4. Kesäkerhotoiminnan aloittaminen

Toimenpiteen eteneminen
Kesäkerhotoiminta on aloitettu kasvatus- ja opetuspalveluissa kesäkuussa 2023. Toimintaa jatketaan kesäkuussa 2024.