Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Lapsiparlamentti

Lapsiparlamentti tukee lasten oikeutta osallistua ja mahdollisuutta vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen ja päätöksentekoon. Lapset ovat oman elämänpiirinsä parhaita asiantuntijoita.

Lapsiparlamentti on alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava, jonka tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin elinympäristön kehittämisessä ja päätöksenteossa. Parlamentissa käsitellään kulloinkin kunnissa ajankohtaisena olevia asioita, lapset voivat myös valmistella aloitteita omissa kouluissaan.

Kauhajoen lapsiparlamentin edustajat valitaan koulukohtaisten oppilaskuntien jäsenistä vuosittain. Jokaisesta Kauhajoen alakoulusta valitaan kaksi edustajaa.

Ihkaensimmäisessä Lapsiparlamentin kokouksessa 16.11.2022 puheenjohtajaksi valittiin Veronika Jaatinen Aron koulusta. Ensimmäisen vaapuheenjohtaja on Elli-Maria Lehtonen Kolmen raitin koulusta ja toinen varapuheenjohtaja Lauri Hautala Pukkilan koulusta. Muut jäsenet: Onni Huhtasaari ja Veera Koivisto Kainaston koulusta, Väinö Äijö Aron koulusta, Julia Honkonen Kolmenraitin koulusta, Josefiina Lapikisto ja Veikko Toija Päntäneen koulusta, Emmi Mäki- Juoni ja Hilla Nousiainen Koulukeskuksesta, Miisa Peltola ja Juulia Hakanen Hyypän koulusta ja Iisa Talvitie Pukkilan koulusta.

Lapsiparlamentille valittiin koululaisten suunnittelemista vaihtoehdoista myös oma logo. Suunnittelukilpailun voitti Lennart Syrjälän työ Kolmenraitin koulusta.

Lapsiparlamentti kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Lasten lisäksi lapsiparlamentin istuntoihin osallistuvat lapsiparlamentin ohjaaja Katja Luukaslammi,  Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Merja Paananen sekä nuorisovaltuustosta nimetty tutor.  Lukuvuonna 2022-2023 tutorina toimii Harri Heikkilä. Keväällä järjestetään päättäjien kyselytunti, johon pyydetään mukaan myös luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Lapsiparlamentin valtuustokummina toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Urpo Paananen.

Lapsiparlamentin toiminnalle on laadittu oma vuosikello. Syksyn aluksi kouluille lähetetään aina syyskirje, jossa ohjeistetaan kyseisen lukuvuoden lapsiparlamentin kokouksiin valmistautuminen. Lukuvuoden 2022-2023 yleisenä teemana on turvallisuus. Lapsiparlamentilla on oma määrärahansa, jota se voi jakaa alakoulujen oppilaskuntien esittämiin hankkeisiin/hankintoihin.

Lapsiparlamentin ohjaaja käy ennen ensimmäistä kokousta syys-lokakuussa jokaisella koululla esittelemässä lapsiparlamentin toimintaa yhden oppitunnin ajan.

Alakoulujen oppilaskuntien hallitusten tehtävänä on:

  1. KOULUN EDUSTAJAN VALINTA
    Koululla järjestetään vaali lapsiparlamentin edustajien (2 kpl) valitsemiseksi
  2. VALMISTAUTUMINEN LAPSIPARLAMENTIN KOKOUKSIIN
    Koulujen oppilaskuntien hallitukset valmistelevat koulujen terveisiä, kannanottoja, kysymyksiä tai aloitteita kunnassa päätettäviin asioihin tai lukuvuoden teemaan liittyen
    Määrärahahakemuksen laatiminen koulun oppilaskunnan toivoman hankinnan/tapahtuman/tempauksen toteuttamiseksi
  3. LAPSIPARLAMENTIN TOIMINNASTA JA TEHDYISTÄ PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN oman koulun oppilaskunnalle

 

LAPSIPARLAMENTIN KOKOUSAIKATAULU

MARRASKUU ke 16.11.
– Tutustuminen ja ryhmäytyminen
– Ruokailu
– Lapsiparlamentin kokous
– Logoehdotukset sekä mahdolliset aloitteet ja terveiset kouluilta
– Tehtäväksi seuraavaan kokoukseen tulee kysymysten ja terveisten laatiminen päättäjien kyselytuntia varten

HELMIKUU to 16.02.2022
– Lapsiparlamentin kokous
– Ruokailu
– Päättäjien kyselytunti
– Koulujen kysymykset ja terveiset päättäjille
– Tehtäväksi seuraavaan kokoukseen tulee mahdollisten määrärahahakemusten laatiminen

TOUKOKUU ti 16.05.2022
– Lapsiparlamentin kokous
– Ruokailu
– Kevätohjelmaa
– Kokouksessa päätetään seuraavan toimintakauden teema sekä määrärahan jakamisesta