Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Lapsiparlamentti

Lapsiparlamentti tukee lasten oikeutta osallistua ja mahdollisuutta vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen ja päätöksentekoon. Lapset ovat oman elämänpiirinsä parhaita asiantuntijoita.

Lapsiparlamentti on alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava, jonka tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin elinympäristön kehittämisessä ja päätöksenteossa. Parlamentissa käsitellään kulloinkin kunnissa ajankohtaisena olevia asioita, lapset voivat myös valmistella aloitteita omissa kouluissaan.

Kauhajoen lapsiparlamentin edustajat valitaan koulukohtaisten oppilaskuntien jäsenistä vuosittain. Jokaisesta Kauhajoen alakoulusta valitaan kaksi edustajaa.

Lapsiparlamentille valittiin koululaisten suunnittelemista vaihtoehdoista myös oma logo. Suunnittelukilpailun voitti Lennart Syrjälän työ Kolmenraitin koulusta.

Lapsiparlamentti kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Lasten lisäksi lapsiparlamentin istuntoihin osallistuvat lapsiparlamentin ohjaaja Katja Luukaslammi,  Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Merja Paananen sekä nuorisovaltuustosta nimetty tutor Harri Heikkilä. Keväällä järjestetään päättäjien kyselytunti, johon pyydetään mukaan myös luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Lapsiparlamentin valtuustokummina toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Urpo Paananen.

Lapsiparlamentin toiminnalle on laadittu oma vuosikello. Syksyn aluksi kouluille lähetetään aina syyskirje, jossa ohjeistetaan kyseisen lukuvuoden lapsiparlamentin kokouksiin valmistautuminen. Lukuvuoden 2023-2024 yleisenä teemana on liikunta ja hyvinvointi. Lapsiparlamentilla on oma määrärahansa, jota se voi jakaa alakoulujen oppilaskuntien esittämiin hankkeisiin/hankintoihin.

Lapsiparlamentin ohjaaja käy ennen ensimmäistä kokousta syys-lokakuussa jokaisella koululla esittelemässä lapsiparlamentin toimintaa yhden oppitunnin ajan.

Alakoulujen oppilaskuntien hallitusten tehtävänä on:

  1. KOULUN EDUSTAJAN VALINTA
    Koululla järjestetään vaali lapsiparlamentin edustajien (2 kpl) valitsemiseksi
  2. VALMISTAUTUMINEN LAPSIPARLAMENTIN KOKOUKSIIN
    Koulujen oppilaskuntien hallitukset valmistelevat koulujen terveisiä, kannanottoja, kysymyksiä tai aloitteita kunnassa päätettäviin asioihin tai lukuvuoden teemaan liittyen
    Määrärahahakemuksen laatiminen koulun oppilaskunnan toivoman hankinnan/tapahtuman/tempauksen toteuttamiseksi
  3. LAPSIPARLAMENTIN TOIMINNASTA JA TEHDYISTÄ PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN oman koulun oppilaskunnalle

 

LAPSIPARLAMENTIN KOKOUSAIKATAULU

SYYSKUU
– Tutustuminen ja ryhmäytyminen
– Lapsiparlamentin kokous

MARRASKUU

– mahdolliset aloitteet ja terveiset kouluilta
– Tehtäväksi seuraavaan kokoukseen tulee kysymysten ja terveisten laatiminen päättäjien kyselytuntia varten

HELMIKUU
– Lapsiparlamentin kokous
– Päättäjien kyselytunti
– Koulujen kysymykset ja terveiset päättäjille
– Kokouksessa päätetään seuraavan toimintakauden teema sekä määrärahan jakamisesta

TOUKOKUU
– Lapsiparlamentin kokous
– Kevätohjelmaa