Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

5. Kiusaamisen vastainen toiminta

Tavoite
Kiusaamisen ehkäisyssä on pysyvä toimintakulttuuri, joka jatkuu selkeänä ja systemaattisena toimintatapana jokaisessa ikäryhmässä ja kaikissa palveluissa. Ammattilaisten sitouttaminen ko. toimintaan.

Toimenpiteet

1. Laaditaan koko kaupunkia koskeva lasten ja nuorten kiusaamisen ehkäisyn ohjelma.

Toimenpiteen eteneminen
Vanhoja toimintasuunnitelmia on arvioitu ja uusi, yhteinen toimintamalli on laadittu kasvatus- ja opetuspalveluihin sekä liikunta-, vapaa-ajan- ja nuorisopalveluihin. Lapsille ja nuorille harrastustoimintaa järjestäviä tahoja on haastettu mukaan kiusaamisen vastaiseen toimintaan.

2. Arvioidaan laadittua ohjelmaa/suunnitelman toteutumista vuosittain 2023-2024

Toimenpiteen eteneminen
Palautekysely lapsille ja nuorille kiusaamisesta ja päivitetyn kiusaamisen vastaisen ohjelman käyttöönotosta sekä siitä tiedottamisesta toteutetaan keväällä 2024.

3. Kaveritaitohaaste

Toimenpiteen eteneminen
Osana kiusaamisen vastaista toimintaa lapsiparlamentti päätti ottaa lukuvuoden 2023-2024 teemakseen kiusaamisen vastaisen toiminnan. Osana tätä alakouluille järjestettiin syksyllä 2023 kaveritaito-haaste. Jokaisesta koulusta sai yksi voittajaluokka palkinnokseen Meet&Greet-tuokion tubettajien Santtu ja Veksi kanssa lapsiparlametin järjestämän Tubettaja-tapahtuman yhteydessä lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2023 IKH-Areenalla.

Lisäksi lapsiparlamentti päätti myöntää jokaiselle luokalle yhden stipendin jaettavaksi hyvät kaveritaidot omaavalle oppilaalle kevätjuhlassa 2024.