Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

1. Lapsen oikeuksiin perehdyttäminen

Tavoite 1

Kunnan viranhaltijat, työntekijät, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät on perehdytetty lapsen oikeuksiin. Lapsen oikeudet ovat osana kunnan perehdytysohjelmia.

Toimenpiteet

1. Lisätään uusien työntekijöiden/viranhaltijoiden perehdytysmateriaaliin lapsen oikeudet osaksi perehdytysohjelmaa. Uuden työntekijän aloittaessa perehdytetään työtekijät lapsen oikeuksiin ja LYK-toimintamalliin, siten että lapsen oikeudet otetaan huomioon jokapäiväisessä toiminnassa kaikilla toimialoilla.

Toimenpiteen eteneminen
– Perehdytysmateriaali tehty
– Osana perehdytystä jokainen henkilöstön jäsen suorittaa lapsen oikeuksien perusteet sivustolta https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/lapsen-oikeudet/

2. Laaditaan perehdytysmateriaali luottamushenkilöille ja järjestetään lapsen oikeuksiin liittyvä koulutusta uuden valtuustokauden alussa kaikille toimielimille.

Toimenpiteen eteneminen
– Perehdytysmateriaali tehty
– Valtuutettujen perehdytys on pidetty valtuustokauden alussa 11.4.2022
– Nuorisovaltuusto on tehnyt videon
– Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori on esitellyt lapsen oikeuksia mm. valtuustolle, kaupunginhallitukselle, nuorisovaltuustolle, lapsiparlamentille, vammaisneuvostolle ja monikulttuurisuustoimikunnalle. Myös hyvinvointilautakunta on perehdytetty lapsen oikeuksiin.

3. Lapsen oikeudet ovat esillä kunnan tiedottamisessa.

Toimenpiteen eteneminen
– Kaupungin internet-sivuille on laadittu omat alasivut lapsiystävälliselle kunnalle ja lapsen oikeuksiin liittyville asioille
– Paikallismedioissa uutisoidaan lapsen oikeuksista ja lasten asioista
– Lapsiystävällinen kunta -toimintaa ja lasten oikeuksiin liittyvistä asioista ja tapahtumista laaditaan julkaisuja kaupungin sosiaaliseen mediaan
– Kaupungin viestintäasiantuntija on jäsenenä Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmässä
– Lapsia osallistetaan lapsen oikeuksista tiedottamiseen mm. lapsiparlamentin, nuorisovaltuuston, koulujen oppilaskuntien ja koulunuorisotyön kautta