kuvituskuva

Tasavallan presidentin vaali 2024

Presidentin vaalit järjestetään tammikuussa 2024. Vaaleissa voi olla kaksi kierrosta, jos joku ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä ensimmäisellä kierroksella.

Ennakkoäänestys

 2. kierros ke 31.1.- ti 6.2.2024

Ennakkoäänestyspaikkana toimii Kauhajoen kaupungintalo (Hallintoaukio, Kauhajoki).

Ennakkoäänestyksen aukioloajat 2. kierroksella

ke 31.1.2024 – pe 2.2.2024 klo 10.00-18.00

la 3.2.2024 – su 4.2.2024 klo 10.00-15.00

ma 5.2.2024 – ti 6.2.2024 klo 10.00-20.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Miten toimin?

Kotiäänestystä on pyydettävä kirjallisesti tai puhelimitse kotikunnan keskusvaalilautakunnalta viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16. Kotiäänestys tilataan samalla kertaa mahdolliselle toiselle kierrokselle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen.

Ilmoittautumislomakkeita saa kaupungintalon neuvonnasta tai vaalit-verkkosivujen kotona äänestämisen osiosta (www.vaalit.fi/aanestaminen-kotona)

Puhelimitse ilmoituksia vastaanotetaan kaupungintalon kansliassa 15.1.2024 alkaen puh. 040 674 8290 (varalla 040 656 4966). Halutessasi voit jättää kotiäänestyspyynnön myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kauhajoki.fi

Keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki ja postiosoite PL 500, 61801 Kauhajoki.

Varsinainen vaalipäivä 2. kierroksella

sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00-20.00

Äänestyspaikat Kauhajoella

Äänestyspaikan voi tarkistaa kirjeestä, joka on lähetetty kaikille äänioikeutetuille henkilöille. Lisäksi äänestyspaikan voi tarkistaa vaalit-verkkosivulta äänestyspaikat -karttasovelluksesta (http://aanestyspaikat.fi)

  1. Aro – Aron koulu, Aronkuja 18
  2. Filppula – kaupungintalo, Hallintoaukio
  3. Kirkonkylä – kaupungintalo, Hallintoaukio
  4. Ikkeläjärvi – Ikkeläjärven nuorisoseurantalo, Rytinevantie 6
  5. Kainasto – Kainaston koulu, Kainaston keskustie 38
  6. Hyyppä – Hyypän koulu, Kauhajärventie 835
  7. Nummijärvi – Nummikoti / kylätupa, Nummikodintie 10
  8. Pukkila – Pukkilan koulu, Hyypäntie 78
  9. Päntäne – Päntäneen koulu, Keturinkyläntie 5

 

Kauhajoen kaupungin keskusvaalilautakunta