Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

2. Lapsivaikutusten arviointi

Tavoite
Lapsivaikutusten arviointimallin (LAVA) käyttöönotto ja systemaattinen toteuttaminen selkeiden ohjeiden avulla. Esimieskoulutus aiheeseen.

Toimenpiteet
1. Koulutetaan kaikkien toimialojen johtavassa asemassa olevat esimiehet ja asiantuntijat Lapsivaikutusten arviointi -prosessiin.

Toimenpiteen eteneminen
– Koulutus pidetty 17.3.2022

2. Laaditaan yhtenäiset selkeät toimintaohjeet systemaattisen LAVAN toteuttamiseen.

Toimenpiteen eteneminen
– Lapsiyställinen kunta -koordinaattori on laatinut ohjeistuksen

Syksyllä 2024 rakennetaan kaupungin oma digitaalinen alusta lapsivaikutusten arviointien tekemiseen.

3. Päätös lapsivaikutusten arviointien ohjeistuksen hyväksynnästä

Toimenpiteen eteneminen
– Ohjeistus hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.5.2023

4. Toteutuneet LAVA-pilotit

Toimenpiteen eteneminen
– Vuoden 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä toteutetaan LAVA-pilotti koulunuorisotyöstä, sen jatkuvuudesta ja kehittämisestä. Lisäksi Kansalaisopistossa tehdään LAVA kuvataide- ja musiikkiopintojen avaamisesta myös aikuisille, miten vaikuttaa samoihin ryhmiin osallistuviin lapsiin?
– Lasten kuulemisia toteutettu mm. varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja teknisellä osastolla. Tehty kouluruokakysely, lava maksuttoman uinnin säilyttämisest, koulunuorisotyöstä sekä osallistettu lapsia ja nuoria mm. Virkun ympäristön suunnitteluun
Keväällä 2024  toteutetaan lapsivaikutusten arviointia palveluverkkoselvityksen yhteydessä

5. Kunnan oma LAVA-asiantuntija
– LAVA-asiantuntijana toimii hyvinvointijohtaja