Katunäkymä Kauhajoelta

Vesi, viemäri, lämpö, sähkö ja jätehuolto

Kauhajoen Vesihuolto Oy

Käyntiosoite: Hallintoaukio
Postiosoite: PL 500, 61801 Kauhajoki
Puh. 040 823 6147

Toimitusjohtaja Pekka Mäkinen
Puh. 0400 231 665

Varikko: Tiklaksentie 17
Työnjohtaja Ilari Lehto puh. 0400 181 740

Sähköposti: vesih@kauhajoki.fi

Viemärilaitos

Viemärilaitos on liitetty vuoden 2012 alusta Kauhajoen vesihuolto Oy:öön. Kauhajoen Vesihuolto Oy hoitaa muut viemäreihin liittyvät asiat paitsi verkoston rakentaminen säilyy kaupungilla.

Viemärilaitos ylläpitää ja kehittää viemärilaitosta ympäristövaatimusten mukaisesti niin, että kuntalaiset, yritykset ja laitokset voivat johtaa jätevetensä laitoksen käsiteltäväksi. Viemärilaitoksen toiminta hoidetaan niin, että laitoksen palvelut ovat liittyjien käytettävissä aina ja että laitoksen toiminnalle määritellyt ympäristötavoitteet toteutuvat. Viemärilaitoksen toiminnan laadulliset tavoitteet määräytyvät viemärilaitoksen ympäristöluvassa määritellyistä puhdistustasovaatimuksista.

Viemäriverkoston kokonaispituus v. 2016 lopussa oli 223,9 km, josta jätevesiviemärin pituus 130,5 km ja sadevesiviemärin 93,4 km. Jätevesipumppaamoita on yhteensä 31 kpl ja sadevesipumppaamoja 2 kpl. Kesän 2016 aikana savutettiin pääosin kaikki jätevesiviemärit ja etsittiin viemärien vuotokohdat. Samalla kiinteistöille, joista savun avulla nähtiin tulevan hulevesiä viemäriin, lähetettiin kirjeet ja korjauskehotukset.

Uusia jätevesi- ja sadevesiviemäreitä rakennetaan vuosittain tarpeen mukaan. Käsiteltävä vesimäärä vuodessa on n.1 000 000 m3.

 

Liittymismaksu (v. 2017, voimassa 25.2.2021)
Omakoti- ja paritalot = 6,00 €/m2
Kerros- ja rivitalot = 5,00 €/m2
Liike-varasto- ja teollisuusrak. = 4,00 €/m2

Jätevesimaksu 1.10.2013 lukien = 2,79 €/m3
Sakokaivoliete  = 18,90 €/m3
Umpikaivoliete = 5,60 €/m3
Hintoihin lisätään alv 24 %

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy on Kauhajoen kaupungin omistama kaukolämmön toimittaja sekä kaukolämpöverkon ylläpitäjä.

Postiosoite:
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy
Teknologiapuisto 1/43
FIN-61800 KAUHAJOKI

Puhelin:
040 508 2562 Toimisto/Vaihde
050 330 7115 Päivystäjä
050 575 9842 Toimitusjohtaja Tapio Suonvieri

Sähköposti:
toimisto@lampohuolto.fi