Työpajoista vetoapua Suupohjan matkailun kehittämiseen

Kauhajoen kaupunki hallinnoi Elämysten ekonomia Geoparkissa-hanketta, joka on Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittama kehittämishanke. Hankkeeseen kuuluvat Kauhajoen lisäksi Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien matkailutoimijat, jotka tarjoavat esimerkiksi majoitusta, ruoka- ja kokouspalveluita sekä opastus- ja hyvinvointipalveluita.

Hankkeen toiminnan keskiössä on matkailuyritysten verkostoituminen sekä uusien ja innovatiivisten palvelukokonaisuuksien luominen. Lisäksi alueen luontomatkailun, tyhy- ja hyvinvointipalvelujen sekä tapahtumatarjonnan tunnettuutta lisätään ja nostetaan paremmin löydettäväksi, erityisesti digitaalisesti. Hankkeen myötä alueen toimijoiden tiedot ja palvelut ovat jo löydettävissä esimerkiksi Outdooractive- ja Visit Finland -sivustoilta. ”Ennen hankkeen alkamista Visit Finlandin sivustolla oli ainoastaan muutama palvelutuote löydettävissä, mutta nyt siellä on haettavissa jo useita kymmeniä tuotteita”, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Teija Koivisto.

Hankkeessa on suoritettu haastatteluita, joissa on selvitetty mm. koulutustarpeita ja osaamista palveluiden tuotteistamisen ja digitaalisen löydettävyyden osalta. Haastatteluiden pohjalta on suunniteltu koulutuskokonaisuus, jossa paneudutaan tuotteistamiseen ja markkinointiin. Monipuolisia palvelukokonaisuuksia voidaan jatkossa tarjota matkailijoille sekä erilaisille ryhmille. Hankkeen työpajat järjestetään tammi-helmikuussa 2024 ympäri Suupohjaa. Kaksi ensimmäistä osaa järjestetään Kauhajoella, kolmas Karijoella sekä neljäs Teuvalla. Koulutuksissa käsitellään tuotteistamista, markkinointia, sosiaalista mediaa sekä tekoälyn mahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. ”Koulutuksien tuloksena syntyy monipuolisia palvelukokonaisuuksia ryhmämatkailijoille sekä aluemarkkinointiin”, kertoo Koivisto.

Hanke on käynnistynyt alkuvuodesta 2023 ja toimijoiden on mahdollista tulla mukaan toimintaan missä tahansa vaiheessa. Osallistuminen hankkeeseen ja koulutuksiin on kaikille matkailualan toimijoille maksutonta. Hanke on käynnissä vuoden 2024 loppuun asti.

 

Lisätietoja:

Teija Koivisto

projektipäällikkö

puh. 040-559 3114

teija.koivisto@kauhajoki.fi