Viljapelto.

Ajankohtaista

EU:n eläinpalkkiot 2023

Eläinpalkkioiden hakuaika alkaa 9.1.2023 ja päättyy 24.1.2023. Vuoden 2023 eläinpalkkioiden hakuohjeet on julkaistu Ruokavirasto.fi-sivustolla.

Eläinten hyvinvointikorvaus 2023

Hyvinvointikorvauksen saamisen vaatimus on hyvinvointisuunnitelma (pakollinen toimenpide), johon sisältyy rehuanalyysin pohjalta tehty ruokintasuunnitelma. Lähetä valitsemiesi eläinlajien hyvinvointisuunnitelmat hakemuksen liitteenä tukihaun päättymiseen mennessä. Liitä hakemukseen myös ruokintasuunnitelmat ja rehuanalyysien tulokset. Sitoumusaika on 1.1.2023 – 31.12.2023, joten hyvinvointisuunnitelma on oltava voimassa 1.1. alkaen.

Hyvinvointikorvauksen hakuaika 9.1.2023 – 2.2.2023. Samaan aikaa tehdään myös eläinmääräilmoitus vuodelle 2022. Lue lisää eläinmäärien ilmoittamisesta Ruokaviraston sivulta.

Ruokaviraston sivuilta löytyy lisää tietoa eläinten hyvinvointikorvauksesta, sitoumusehdoista sekä hyvinvointisuunnitelmien mallipohjat.

Tukioikeuksista luovutaan

Tukioikeudet lakkaavat vuoden 2022 lopussa. Tukioikeudet ovat nyt perustuen ehtona, mutta ensi vuodesta alkaen vastaavaa perustulotukea voi saada tukikelpoisen pinta-alan perusteella.

Maatalouskäyttöön otetun alan pitää olla vuodesta 2023 alkaen pysyvästi nurmikasvustolla

1.1.2023 ja sen jälkeen maatalousmaaksi muusta käytöstä raivaamalla tai muilla keinoin otetulla turve- ja kivennäismaalla, sekä aiemmin turvetuotannossa olleilla aloilla on oltava uuden tukijärjestelmän ehdollisuuden mukaisesti pysyvästi nurmikasvusto.

Nurmikasvusto voidaan uusia vain suorakylvönä tai kevennetyllä muokkauksella siten, että uusi kasvusto kylvetään välittömästi aiemman kasvuston muokkauksen jälkeen. Kyntö edellä mainituilla alueilla on kielletty. Tiedote uusista raivioista ja niiden pysyvän nurmen määritelmästä.

Välitä viljelijästä -projekti

Projektin kautta saat maksutonta ja luottamuksellista apua silloin, kun henkiset voimavarasi tai taloudelliset resurssisi joutuvat koetukselle. Avun saaminen alkaa yhteydenotosta esim. omaan työterveyshoitajaan tai projektityöntekijään. Liitteestä löydät uuden Varhaisen välittämisen toimintamalli -kaavion yhteystietoineen. Lue lisää projektista Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nettivivuilta.