LAtomaisema Hyyppä

Huoli maiseman pienrakenteiden häviämisestä johti hirsiladon korjaamiseen Hyypässä

Tiedote julkaistu 2.7.2024

Kauhajoen Hyypänjokilaakson 20 kilometriä pitkän, kapean, jyrkkärinteisen laakson viljelymaisema on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi. Alueelle perustettiin 5.8.2009 ympäristöministerin päätöksellä luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue. Päätös vahvisti tarvetta vaalia ja hyödyntää Hyypänjokilaakson maisema-arvoja, ja on tehnyt alueesta vuosien saatossa aktiivisen maisemanhoidon tyyssijan.

Kauhajoen kaupunki kokosi eri toimijoista Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen neuvottelukunnan vuonna 2010. Sen jäsenistö koostuu eri ympäristöviranomaistahojen edustajista, Hyypän kylien toimijoista ja maanomistajista sekä erilaisten asiantuntijaorganisaatioiden edustajista. Neuvottelukunta edistää Hyypän alueen maisemanhoitoa, yhteistyötä ja virkistyskäyttöä. Hyypänjokilaaksoa kehitetäänkin maakunnan arvoalueena yhteisvoimin.

Neuvottelukunta on toteuttanut vuosien saatossa monenlaisia maisemanhoitotöitä, kuten näkymiä peittävien pusikoiden raivauksia. Jäsenistö on tunnistanut myös huolen maiseman pienrakenteiden kuten latojen ja aitojen harvinaistumisesta, joten neuvottelukunta päätti tehdä osansa tässäkin.  Hyypän paraatipaikoilta Korhoskylästä löytyi huonokuntoinen hirsilato, jonka alimmat hirsikerrat olivat kosketuksissa maahan ja jo lahonneet. Lato oli painunut vinoon ja purkaminen odotti ilman kunnostustoimia. Neuvottelukunta kunnostutti ladon maanomistajan suostumuksella ja siirrätti sen samalla peltoaukealla kuivempaan paikkaan kävelyreitin varteen.

Ladon korjauttaminen ja siirto

Lato sijaitsi Hyypän Korhoskylässä ylämaankarjan laitumella, mutta kunnostus- ja siirtoprojektin ansiosta lato seisoo nyt tukevasti uudessa sijainnissaan aivan Jokimäentien vieressä, suoraan patikkareitin varrella. Ladon korjaus- ja siirtourakka kilpailutettiin, ja toteuttajaksi valittiin Antti Köykkä, jolla on runsaasti kokemusta hirsirakennusten kengittämisestä ja korjaamisesta. Lato siirrettiin uuteen sijaintiin, korotettiin ja vahvistettiin siten, ettei se vastaisuudessa pääse vajoamaan ja kosteuden nousu hirsirakenteeseen estyy. Pitkälle lahonneet hirsien osat vaihdettiin ehjiin ja lato suoristettiin. Projekti on valmistunut kevään 2024 aikana ja nyt lato on valmiina vastaanottamaan patikoijia levähdyspaikkana. Syksyn tullen vietetään varsinaisia ladon avajaisia, mutta kauniisti maisemaan sopiva lato palvelee jo tällä hetkellä lepopaikkana pyöräilijöille, patikoijille ja maalaismaisemasta nauttiville kulkijoille.