Kauhajoen kaupunki tilasi Sweco Finland Oy:ltä esiselvityksen vetytaloushankkeiden sijoittumisen mahdollisuuksista Kauhajoelle

Selvitystyön tavoitteena oli selvittää edellytykset vedyn ja sen jatkojalosteiden tuotantolaitoksen sijoittamiselle Kauhajoella. Työssä selvitettiin uusiutuvan energian tarjonta ja sähkönsiirtoverkot liityntämahdollisuuksineen, vedyn kulutuspotentiaali, tarjolla oleva kuljetusinfra, hukkalämmön käyttömahdollisuudet, hiilidioksidin saatavuus jatkojalosteille sekä mahdollisia tuotantolaitoksen sijoituspaikkoja ja niiden yhdyskuntahuollon verkostot.

Selvityksen tuloksista on tehty tietopaketti alan kehittäjille ja investoreille hyödynnettäväksi hankekehityksessä. Lataa Kauhajoen vetyselvityksen tietopaketti tästä.

Selvityksen tulosten ydinkohtia:

  • Kauhajoella ja lähialueilla on tarjolla merkittävä määrä uusiutuvan sähkön tuotanto- ja siirtokapasiteettia.
  • Gasgridin rannikolle kaavailema vetyputki on tulevaisuuden mahdollisuus vedyn siirtoon.
  • Liikenneyhteydet ovat verrattain hyvät vedyn ja muiden tuotteiden kuljetukseen (maantiet, rautatie, satamat).
  • Vedyn jatkojalostamiseen tarvittavan hiilidioksidin lähteistä lähimmät ovat Kauhajoen lämpöhuollon bioperäiset hiilidioksidipäästöt sekä n. 60 km päässä Kauhajoelta sijaitsevan Metsä Boardin Kaskisten tehtaan bioperäiset CO2-päästöt, mikäli ne ovat tarjolla.
  • Hukkalämmön hyödyntäjänä potentiaalisin on Kauhajoen Lämpöhuolto Oy eli kaukolämpöverkko.
  • Potentiaalisia sijoittumispaikkoja vedyn tai sen jatkojalosteiden tuotantolaitokselle tai sähköintensiivisen teollisuuden tuotannolle on mm. Kauhajoen Aronkylän teollisuusalueen laajentumisalueet.
  • Olemassa olevaa vedyn kulutusta ei juuri nyt ole lähialueellamme.

 

Lisätietoja:

Marketta Nummijärvi
kehittämispäällikkö, kaavoittaja
puh. +358 40 481 0003
marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi