Suuresta yleisötilaisuudesta on ilmoitettava ympäristöpalveluille

Suuri yleisötilaisuus tapahtumasta kuva; ruokakojuja ja paljon asiakkaita.Kauhajoen kaupungin ympäristöpalvelut muistuttaa tapahtumajärjestäjien velvollisuudesta ilmoittaa hyvissä ajoin suurista yleisötapahtumista.

Tapahtumat, esim. markkinat, urheilutapahtumat, festarit, joihin ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää, tulee tapahtumasta tehdä suuri yleisötilaisuus ilmoitus. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos tapahtuma järjestetään jo olemassa olevassa tilassa, kuten urheiluhallissa tai muussa kokoontumistilassa, joka on suunniteltu ennakoidulle kävijämäärällä. Suuri yleisötilaisuus ilmoitus tehdään ympäristöterveysvalvontaan viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa. Suurten yleisötilaisuuksien valvonnalla pyritään ehkäisemään jätehuollosta ja hygieenisistä olosuhteista aiheutuvia terveyshaittoja.

Yleisötilaisuudessa voi myydä ja tarjoilla elintarvikkeita. Näistä elintarviketoimijoista tilaisuuden järjestäjä toimittaa listan tai vaihtoehtoisesti rekisteröityjen/liikkuvien elintarvikehuoneistojen elintarvikemyyjät tekevät itse ilmoituksen elintarvikemyynnistä ja elintarvikkeiden käsittelystä. Ilmoituksen tulee olla perillä vähintään neljä vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksesta tulee ilmetä vähintään elintarvikkeita myyvän /tarjoavan toimijan nimi, y-tunnus, elintarvikkeet ja yhteystiedot.

Lisätietoja ja lomakkeet:

https://kauhajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistopalvelut/ymparistoterveysvalvonta/suuri-yleisotilaisuus/

 

Mikäli tapahtumassa myydään tupakkatuotteita, tulee toimijan hakea lupaa tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä varten.  Lupa tulee hakea hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Lisätietoja ja linkki lupahakemukseen:

https://kauhajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistopalvelut/ymparistoterveysvalvonta/tupakka-ja-nikotiinivalmisteet/

 

Yleisötilaisuudet, joista aiheutuu melua, esim. ulkoilmakonsertit, tulee tehdä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa.

Lisätietoja ja lomake:

https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ysln-kertaluonteiset-ilmoitusmenettelyt/melua-tai-tarinaa-aiheuttava-tilapainen-toiminta

 

Lisätietoja yleisötilaisuuden järjestämisestä sekä lomakkeiden lähetys osoitteeseen ymparistoterveys@kauhajoki.fi