Opistojen rehtorin viransijaisuus

Kauhajoen kaupungin hyvinvointipalveluiden toimialalla on haettavana

Opistojen rehtorin (400 056) viransijaisuus ajalle 1.8.2024 – 31.12.2025.

Opistojen rehtori toimii Kauhajoen kansalaisopiston ja Panula-opiston yhdistetyssä rehtorin virassa.

Kauhajoen kansalaisopisto ja Panula-opisto (musiikkiopisto) kuuluvat kaupungin hyvinvointipalveluiden toimialaan nuoriso-, liikunta ja kirjastopalveluiden rinnalla. Opistot toimivat Suupohjan neljän kunnan alueella tarjoten vapaan sivistystyön lain mukaisia sekä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisia harrastustavoitteisia opintoja. Suupohjan kokoisessa Kauhajoen kansalaisopistossa opiskelee yli 2200 opiskelijaa ja Panula-opistossa noin 250 oppilasta. Opistot toimivat laajalla toiminta-alueella ja jokainen päivä tarjoaa uudenlaisia haasteita, joissa toimimme ketterästi ja ratkaisukeskeisesti.

Opistojen rehtorin tehtävänä on johtaa, kehittää ja arvioida kansalaisopiston toimintaa ja opistojen hallintoa ja yhteistyötä. Opistoissamme pääset mukaan monialaiseen ja laajaan yhteisöön. Keskeisimpiä taitoja työtehtävässä ovat organisointikyky, esimies- ja vuorovaikutustaidot sekä vastuu opetuksen suunnittelusta, tiedottamisesta ja hallinnosta. Opistojen rehtorin esihenkilönä toimii hyvinvointijohtaja. Tehtävien tukena toimivat opistojen sihteerit, opettajat ja opistojen apulaisrehtori. Opistojen rehtori toimii hyvinvointipalveluiden tiimin jäsenenä ja hyvinvointijohtajan sijaisena. Rehtori vastaa tulosyksiköidensä talouden toteutumisesta ja resurssien riittävyydestä sekä henkilöstöhallinnosta.

Opistojen rehtorin virkaan valittavalta edellytetään asetuksen 1998/986 2 §:n mukaista kelpoisuutta:

1) ylempi korkeakoulututkinto

2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon kelpoisuus

3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä: sekä

4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Lisäksi valittavalta edellytetään kunnallishallinnon ja henkilöstö- ja organisaatiojohtamisen osaamista sekä hyviä sosiaalisia taitoja. Eduksi katsotaan kokemus kansalaisopistotoiminnan tehtävistä sekä vankka näkemys opistojen kehittämisestä, yhteistyöstä sekä hankerahoituksen hyödyntämisestä.

Viransijaisuuden täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti Kuntarekry.fi:n sähköisen hakulomakkeen kautta tai lähetetään joko sähköisesti hyvinvointipalvelut@kauhajoki.fi tai postitse Kauhajoen kaupunki, Hyvinvointipalvelut, PL 500, 61801 KAUHAJOKI.

Hakemukset, joiden liitteenä on oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kopiot kelpoisuutta osoittavista todistuksista, tulee jättää 27.5.2024 klo 15.00 mennessä.

Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Kauhajoen kaupunki on savuton työpaikka.

Tiedustelut:
Hyvinvointijohtaja Eija Liikamaa, puh. 040 772 1129

Lisätietoja kaupungista ja sen palveluista löydettävissä osoitteesta www.kauhajoki.fi

Kauhajoella 7.5.2024
Hyvinvointipalvelut